Väestölaskenta

 

Sisältää väestö- ja asuntolaskentoihin liittyviä julkaisuja, joista ensimmäinen on Wäenlasku maaliskuussa 1870 Helsingin, Turun, Wiipurin ja Oulun kaupungeissa. Väestölaskentoja tehtiin suurimmissa kaupungeissa kymmenen vuoden välein vuoteen 1930 asti. Kaupunkilaskentojen tiedot julkaistiin kaupunginosittain/kunnittain.

Keskeistä sisältöä ovat väestötiedot sukupuolen, iän, syntymävuoden, kielen, kansalaisuuden, syntymäpaikan, uskontokunnan, siviilisäädyn, koulutuksen, ammatin ja elinkeinon mukaan. Nykyisistä väestötilastoista poiketen kaupunkilaskennoissa on tietoa myös luku- ja kirjoitustaidosta, kaupungeissa tilapäisesti olevasta väestöstä, laitosväestä, vammaisista ja mielisairaista. Tietoa on myös asuntojen huonemäärästä, käyttötarkoituksesta, asumisväljyydestä, lämmityksestä ja mukavuuksista. Rakennuksista on tilastoitu rakennusmateriaalit, kerrosmäärät, maanpinnan alapuolella olevat asunnot ja kiinteistöjen omistajat.

Ensimmäinen koko maata kattava väestölaskenta tehtiin vuonna 1950. Julkaisussa Vuoden 1950 yleinen väestölaskenta: väkiluku, väestön ikä ja kielisuhteet on tietoja lääneittäin, kunnittain ja kuntien alueilla olevista väestökeskuksista. Tietoa on esimerkiksi siirtoväen lukumäärästä kussakin kunnassa.Uusimmat viitteet

Näytä lisää