Kuolleisuus ja kuolemansyyt

 

Sisältää tilastojulkaisuja kuolleisuudesta ja kuolemansyistä. Varsinaisten kuolemansyytilastojen julkaiseminen aloitettiin vuonna 1936. Julkaisuissa on kuolemansyyluokituksen mukaisia tietoja kuolleista sukupuolen, iän ja ammatin mukaan kuukausittain ja lääneittäin. Tiedot perustuvat lääkärien antamiin kuolintodistuksiin. Julkaisu Kuolemansyyt vuosina 1939 ja 1940 sisältää tietoja myös sodassa kuolleista iän ja ammatin/elinkeinon mukaan.

Vanhempia tietoja löytyy kuolleisuus- ja eloonjäämistauluista (esim. Kuolleisuus- ja eloonjäämistauluja vuosikymmeniltä 1901−1910 ja 1911−1920) sekä väestönmuutostilastoista Väestörakenne ja väestönmuutokset -aihealueelta.Uusimmat viitteet

Näytä lisää