Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Olavi Granö"

    • Olavi Granön kokoelma 

      Olavi Granö (12.12.2007)
      Olavi Granö (s. 1925) on ollut Turun yliopiston maantieteen professorina 1962–88 ja kanslerina 1984–94. Hän on tutkinut Suomen ja Pohjanmeren rannikoita sekä maantieteen teoriaa ja historiaa. Olavi Granön rannikkomaantiedettä ...