Väitöskirjoja

 

Denna service omfattar Åbo Akademis doktorsavhandlingar fr.o.m. år 2003, åren 2003-2011 företrädesvis doktorsavhandlingar utgivna av Åbo Akademis förlag. Fr.o.m. år 2012 finns det uppgifter om alla doktorsavhandlingar vid Åbo Akademi och åtminstone kappan av de flesta avhandlingar.

Tämä palvelu sisältää Åbo Akademin väitöskirjoja vuodesta 2003, vuosilta 2003-2011 pääasiassa Åbo Akademis förlagin julkaisemia väitöskirjoja. Vuodesta 2012 löytyvät tiedot kaikista Åbo Akademis väitöskirjoista ja vähintään yhteenveto-osa valtaosasta väitöskirjoista.

This service includes doctoral dissertations at Åbo Akademi University since 2003, from the years 2003-2011 mostly dissertations published by Åbo Akademi University Press. Since 2012 you can find information about all doctoral dissertations at Åbo Akademi University and at least the composite part for the majority of the dissertations.

Yhteisö sisältää alayhteisöt

Uusimmat viitteet

Näytä lisää