Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • 3D-partikkelit aloittelijoille : tarkastelussa 3D-Kalevala-projekti 

   Inkinen, Jaakko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2007)
   Opinnäytteeni teososana on 3D-Kalevala projektinimellä tunnetun animaation partikkeliefektit. Tarkastelen tarkemmin elokuvan Lumi-, Kylä-, Paja- ja Luola-kohtauksia. 3D-Kalevala on tietokoneella tehty animaatio, joka kertoo ...
  • Avainnustekniikat kuvaajan näkökulmasta 

   Kortesmäki, Joona (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.11.2007)
   Työ käsittelee liikkuvan kuvan digitaalisissa erikoistehosteissa käytettäviä avainnustekniikoita kuvaajan näkökulmasta. Opinnäytetyö on monimuototyö, joka koostuu kirjallisesta osasta ja teososasta, jossa käytetään tekniikan ...
  • Avustajien rekrytointi draamatuotannossa : kokemukseni Uudisraivaajassa 

   Näätänen, Mari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.05.2007)
   Työ käsittelee avustajien rekrytoimista ja siihen liittyviä hankaluuksia suomalaisissa elokuva- ja televisiotuotannoissa. Pohjana kokemukset toisen apulaisohjaajan työstä Uudisraivaaja-sarjassa. Työ selvittää, ovatko ...
  • Blogit median työvälineenä 

   Kemppainen, Karoliina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.05.2007)
   Opinnäytetyöni käsittelee blogeja median työvälineenä. Tarkoituksenani oli tutkia, miten media voi hyödyntää blogeja eli verkkopäiväkirjoja työssään. Pohdin myös, miten blogit ja internet haastavat ja muuttavat perinteistä ...
  • Digitarina voimaannuttamista edistävänä työskentelykeinona : tapaus Aurinkolahden peruskoulun harjaantumisluokka 

   Baraka, Josefiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 05.06.2008)
   Digitarina (DigiTales) on digitaalinen tarinankerrontaprojekti, jossa osallistujat työstävät media-alan ammattilaisen opastuksella digitaalisesti tuotetun ja levitettävän tarinan tai lyhytelokuvan tekijän itsensä kuvaamasta ...
  • Dokumenttielokuva - journalismia vai taidetta? : tutkimuskohteena Lapinlahden Arvo 

   Schuth, Paula (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 10.05.2006)
   Opinnäytetyöni on monimuototyö, joka koostuu Lapinlahden sairaalasta kertovasta dokumenttielokuvasta ja kirjallisesta tutkielmasta, jossa perehdyn taiteen ja journalismin väliseen maastoon selvittääkseni, mikä audiovisuaalisesta ...
  • Ei ne suuret tulot, vaan... : riippumattoman musiikintekijän tulomuodot digitalisoituvassa maailmassa 

   Elo, Ilkka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 11.05.2007)
   Opinnäytetyö selvittää musiikkiteollisuuden ansaintalogiikkaa ja riippumattoman musiikintekijän tulomuotoja, sekä teknologisen kehityksen ja Internetin aiheuttaman rakennemuutoksen vaikutusta niihin. Alan nykyisenä ongelmana ...
  • "Eiköhän me hyvät pärjätä" : Stadiassa kulttuurituottajaopinnot vuosina 2001 ja 2002 aloittaneiden työhistoria, tuottajauran ensimmäiset vuodet ja näkemyksiä alansa tulevaisuudesta 

   Järvi, Tuomas (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.04.2007)
   Tutkin opinnäytetyössäni Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian viestinnän koulutusohjelmassa kulttuurituotannon suuntautumisvaihtoehdossa vuosina 2001 ja 2002 opintonsa aloittaneiden työhistoriaa, niin kutsuttua tuottajauraa. ...
  • Elokuva Internetissä : katsaus elokuvaan verkossa sekä suunnitelma Uhripuu-elokuvan julkaisemisesta 

   Charmi, Ali (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.4 .2007)
   Opinnäytetyössäni tarkastellaan Internet-elokuvan historiaa sekä nykyistä tilaa. Käyn läpi yleisimmät katseluohjelmat: QuickTime Player, Windows Media Player, RealPlayer ja Flash Player sekä Internet-elokuvasivustot: ...
  • Elokuva voimaantumisen välineenä 

   Toiviainen, Mikko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.03.2008)
   Opinnäytetyössäni pohdin elokuvan edellytyksiä toimia voimaantumisprosessin välineenä. Voimaantuminen ymmärretään tässä ihmisen sisäisen voimantunteen kasvun prosessiksi. Se liittyy itsetunnon vahvistumiseen, oman identiteetin ...
  • Elokuvaa hetkestä : dokumentaarin ilmaisukeinot 

   Laaksonen, Teemu (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 27.02.2007)
   Opinnäytetyössä pohditaan elokuvan keinoja kuvata hetkeä. Tavoitteena on tarkastella elokuvaa ilmaisumuotona, joka ei kerro tarinoita vaan välittää tunteita ja ajatuksia kuvan avulla. Tutkielmassa vertaillaan kahta erilaista ...
  • Elokuvien levittäminen Internetissä 

   Tykkyläinen, Lassi (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 09.05.2006)
   Movie distribution on the Internet has become more common in recent years along with fast broadband internet connections. The problem so far has been that the greatest part of movie distribution on the Internet has been ...
  • Evakkolapsi : ennakkosuunnittelun tuotannollisten ratkaisujen vaikutus dokumentin sisältöön 

   Salomaa, Heini (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 08.05.2006)
   This thesis contains two parts: documentary Refugee Child (Evakkolapsi) and written thesis. The written thesis screens how pre-productional decisions made by producer and director can influence the content of the documentary. ...
  • Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian kulttuurituottamisen suuntautumisvaihtoehto : ensimmäisen opintonsa aloittaneen vuosikurssin seuranta 

   Hellberg, Salla (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 03.05.2006)
   This thesis is based on a questionnaire presented to pilot students on the Degree Programme in Media, at Helsinki Polytechnic Stadia, of 1999. The initial aim was to discover whether the school was of use in the transition ...
  • Henkilökohtaisia valintoja : henkilökäsikirjoittaminen aihelähtöisessä dokumentissa 

   Mokkila, Maija (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.03.2008)
   Opinnäytetyöni on monimuototyö. Se koostuu dokumenttielokuvasta ja kirjallisesta tutkielmasta, jossa käsittelen aihelähtöisen dokumentin henkilökäsikirjoittamista. Kirjallisuuden ja suomalaisten ohjaajien haastatteluiden ...
  • Hypeä ja hyssyttelyä : musiikin promootio blogeissa 

   Suova, Sami; Anisimoff, Mikko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.05.2008)
   Tämä parityönä toteutettu opinnäytetyö tutkii blogien käyttöä osana promootiota nykypäivän musiikkibisneksessä ja sen pääpaino on elektronisessa tanssimusiikissa ja dj-kulttuurissa.Työ käsittelee toistaiseksi Suomessa ...
  • Ikäihminen tietokoneen käyttäjänä : Nettirohkeus-kurssien sisällön ja opetusmenetelmien kehittäminen 

   Paavilainen, Juha-Pekka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.06.2008)
   Opinnäytetyöni koostuu Kontupisteen Nettirohkeus-kurssien uudistetusta kurssirungosta sekä kirjallisesta osasta, johon kuuluu alkuperäisten Nettirohkeus-kurssien kenttähavainnointituloksien sekä uudistetun kurssirungon ...
  • Improvisaatioteatterin yritysmyyntipalveluiden tuotteistaminen 

   Höynälänmaa, Elena (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 03.04.2008)
   Opinnäytetyö tutkii improvisaatioteatterin yritysmyyntipalveluiden tuotteistamista. Erityisesti työssä kohdennetaan huomio improvisaatioteattereiden yritysmyyntipalveluihin ja tarkastellaan improvisaatioteatterin ...
  • Japanin musiikkimarkkinat : Japanin pop- ja rock-markkinoiden erityispiirteet suomalaisen musiikin näkökulmasta 

   Mäenpää, Kim (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.02.2008)
   Tämän opinnäytetyön tavoite on selvittää suomalaisen pop- ja rock-musiikin vientimahdollisuuksia yhteen maailman kiinnostavimpaan ja ostovoimaisimpaan maahan, Japaniin, ja tuoda esille sen luonnetta suhteessa suomalaiseen ...
  • Jatkuu ensi viikolla : television draamasarjan tuotantotavat ja tuottajuus 

   Torkkel, Sini (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.05.2008)
   Opinnäytetyö on monimuototyö, joka koostuu kirjallisesta osasta sekä teososasta. Kirjallisessa osassa tutkin television draamasarjan tuotantoa ja tuotantoketjuja Suomessa ja Yhdysvalloissa. Käsiteltävänä on myös tuottajuus ...