Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Hyvä kotiutuminen terveyskeskussairaalasta 

   Keskinen, Päivi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.05.2008)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää terveyskeskussairaalan kotiutumisprosessia laatimalla hyvän kotiutumisen arviointiin käytettävä mittari. Työn tarkoituksena oli kuvata terveyskeskussairaalan hyvän kotiutumisen ...
  • Kenguruhoidon toteuttaminen vastasyntyneiden teho-osastolla 

   Ezeonodo, Aino (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2007--)
   Tutkimushanke liittyi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lasten ja nuorten sairaalan vastasyntyneiden teho-osastolla tehtävään kenguruhoidon kehittämisprojektiin. Interventiotutkimuksen keinoin selvitettiin kenguruhoidon ...
  • Näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen kotiutushoitajan työssä 

   Taavitsainen, Sari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 31.05.2008)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida näyttöön perustuvaa hoitotyön toimintamallia kotiutushoitajan työssä Malmin sairaalan päivystyspoliklinikalla. Tavoitteena oli kehittää näyttöön perustuvaa toimintaa kotiutushoitajan ...
  • Prosessin arviointimittarin tuottaminen 

   Laaksonen, Maija (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 26.03.2008)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa polvi- ja lonkkatekonivelleikatun potilaan fysioterapiaprosessiin uusi arviointimittari. Tarkoituksena on löytää fysioterapiaprosessin kriittiset kohdat ja miten haluttuja asioita ...
  • Signaaleja : suomalaisen terveydenhuollon kolme skenaariota 

   Tiihonen, Anne (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.02.2008)
   Tulevaisuus on tuntematon, mutta se on täynnä mitä erilaisimpia mahdollisuuksia ja haasteita. Tulevaisuutta on aidosti arvioitava ja pohdittava. Näin voimme tiedostaa tekomme ja toimintamme nykyisyydessä ja sen mahdolliset ...
  • Suun terveyden edistäminen yläkoulun terveystiedon opetuksessa 

   Dadi, Liisa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.11.2007)
   Tämä opinnäytetyö liittyy pääkaupunkiseudun suun terveyden edistämisen työryhmän (HATE) suunnittelemaan suun terveyden edistämisen hankkeen taustaselvityksiin. Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää suun terveyden edistämistä ...