Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Optometristi (ylempi AMK). -Terveyden edistämisen koulutusohjelma, sosiaali- ja terveysala"

    • Näönhuollon toimintamallin kehittäminen lyhytaikaishoitoon 

      Autio, Satu (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.01.2008)
      Tarkoitus: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää näönhuollon toimintamalli ikääntyneiden lyhytaikaishoitoon. Toimintamallin tavoitteena oli parantaa toiminnallista näköä arjessa selviytymisen tueksi. Lähtökohtana ...