Suun terveydenhuolto

 

Uusimmat viitteet

 • Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito. - Osio 6: hammashoitopalvelut, niiden sisältö ja saatavuus 

  Kirjatankki, Tarja; Lounasmaa, Aninka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2008)
  Opinnäytetyömme Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito on osa Helsingin kaupungin terveyskeskuksen hammashuollon ja Vanhainkotien ja palveluasumisen asiakkaiden yhteistä hammashoidon kehittämishanketta. Yhteistyökumppaneina ...
 • Suuhygienisti- ja hammaslääkäriopiskelijoiden yhteisöllisen asiantuntijuuden kehittyminen tiimityön avulla 

  Ajaste, Karin; Karhula, Päivi; Kettunen, Heidi; Lankinen, Pia-Riikka; Mäkelä, Marja; Mäkelä, Pirjo; Niskakangas, Mari; Nykänen, Wirva-Tuulia; Rautio, Pauliina; Vuojus, Matleena; Vuorenmaa, Maija-Leena (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.05.2008)
  Tässä opinnäytetyössä kuvaamme suuhygienisti- ja hammaslääkäriopiskelijoiden kokemuksia yhteisöllisen asiantuntijuuden kehittymisestä tiimityön avulla, sekä tiimityötä edistäviä ja estäviä tekijöitä. Opinnäytetyömme on osa ...
 • Palvelutaloasukkaan hyvä suun hoito : Osio 4: ikääntyneen suun terveyden ja ravitsemuksen vastavuoroisuus 

  Hälikkä, Jaana; Jylli, Jonna; Niskanen, Kirsi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.05.2008)
 • Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito : vanhuksen yleissairauksien ja suun terveyden vastavuoroinen yhteys 

  Laaksonen, Marjo; Väisänen, Mari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.05.2008)
  Opinnäytteemme tarkoituksena oli antaa tietoa iäkkäiden suun terveydenhoidosta palvelutalojen hoitohenkilökunnalle, jotta he kykenisivät motivoimaan ja kannustamaan myös asukkaita päivittäisestä suun terveydestä huolehtimiseen. ...
 • Palvelutalon asukkaan hyvä suun hoito : Osio 1: Vanhusten suun terveys ja sen vaikutus toimintakykyyn ja hyvään oloon 

  Könönen, Hanne; Lindberg, Sofi; Turunen, Minna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.05.2008)
  Opinnäytetyömme on osa hanketta nimeltään Palvelutaloasukkaan hyvä suunhoito. Hanke suunnattiin Helsingin kaupungin palvelutalojen henkilökunnalle sekä asukkaille. Hankkeen tarkoituksena oli kannustaa palvelutalojen ...
 • Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito : Osio 5: Vanhuksen päivittäinen suun terveydenhoito 

  Kuosmanen, Katri; Lankinen, Minna; Pitkäniemi, Saija (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.05.2008)
  Opinnäytetyömme on osa suun terveydenhoidon kehittämishanketta Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito. Hanke toteutettiin yhteistyössä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian sekä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston vanhushuollon ...
 • Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito : Osio 2: Vanhusten tyypillisimmät suun sairaudet ja suun kuivuus 

  Rosqvist, Heidi; Turunen, Mirva (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2008)
  Opinnäytetyömme ”Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito” on osa suun terveydenhoidon kehittämishanketta. Hanke on osa Helsingin kaupungin terveyskeskuksen hammashuollon ja Vanhainkotien ja palveluasumisen asiakkaiden ...
 • Eri kulttuuritaustaisen asiakkaan terveystottumukset suun hoidossa 

  Doan, Marisa; Timonen, Noora (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.12.2007)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kuvata tietoa suuhygienia-, fluorin käyttö- ja ravintotottumuksista sekä hammashoitopalveluiden käytöstä eri maissa. Tavoitteena oli syventää suuhygienistin tietoutta eri kulttuuritaustaisen ...
 • Monikulttuurinen suun terveydenhoitotyö 

  Kunnari, Jenni; Panayotova, Tanya (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 25.02.2007)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, millaista on kulttuurisensitiivinen suun terveydenhoitotyö. Monikulttuurisuus on lisääntymässä Suomessa, ja eri kulttuurit kohtaavat myös suun terveydenhuollossa. Suomi tarvitsee ...
 • Maahanmuuttajaäiti neuvolan asiakkaana : haasteita suun terveydenhoitotyöhön 

  Göös, Heta; Laurila, Neea (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 04.12.2007)
  Tämän työn tarkoitus on selvittää kulttuurin, imetyksen ja suunterveyden välisiä yhteyksiä. Tämä opinnäytetyö on osa suun terveydenhuollon koulutusohjelman hanketta "Näyttöön perustuvan monikulttuurisen suun terveydenhoitotyön ...
 • Suuhygienisti- ja hammaslääkäriopiskelijoiden yhteisöllisen asiantuntijuuden kehittyminen koulutuksen aikana 

  Anttikoski, Johanna; Hannikainen, Anniina; Hiltula, Tarmo; Hiltunen, Jaana; Holmström, Kati; Kalilainen, Heidi; Kaltiainen, Niina; Lahti, Emilia; Liimatainen, Merja; Malis, Natalja; Ojanen, Tuula; Pakarinen, Saila; Patrikainen, Noora; Peltonen, Elina; Pesonen, Tanja; Pääskyvuori, Jetta; Repo, Mira; Solja, Anna-Sofia; Tolvi, Hanna; Wikström, Taija (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 04.12.2006)
  Opinnäytetyö kartoittaa suuhygienisti- ja hammaslääkäriopiskelijoiden työn organisoinnin ja tehtävä-jaon nykytilannetta ja kehittämistarvetta. Työn tarve pohjautuu lainsäädäntöön, jonka mukaan kaikkien kuntien tulee pystyä ...
 • Liian hapokasta : terveyden edistämisprojekti 14-18 vuotiaille mielenterveyskuntoutujanuorille 

  Alatalo, Pekka; Huiskonen, Petri; Paananen, Annina; Suokas, Anne; Torstensson, Annika; Viitanen, Satu (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.05.2007)
  Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoitus oli toteuttaa suun terveyden edistämisnäytelmä. HUS:n Kipinä ja Kunttari kuntoutumisosastoille, joiden asukkaat ovat 14-18-vuotiaita mielenterveyskuntoutujia. Opinnäytetyön ...