Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa

  • Päihdeperhe lastensuojelussa : kokemuksia Kalliolan setlementin lastensuojeluyksiköissä 

   Furst, Kirsi; Grekelä, Mitja; Heinipuro, Pia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.10.2006)
   Opinnäytetyömme liittyy Kalliolan setlementin Perhe elämään -projektiin, jonka tarkoituksena on kehittää uusia yhteistyöverkostoja ja tukimuotoja, joilla pystytään entistä paremmin huomioimaan päihdeperheen ja sen jokaisen ...
  • Emman kirja surusta : realistisesti kuolemaa käsittelevä lastenkirja 

   Piha, Eeva; Saukonoja, Tanja; Virolainen, Noora (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.11.2006)
   Teimme opinnäytetyönämme realistisesti kuolemaa käsittelevän lastenkirjan. Kirjamme kohderyhmänä ovat pääasiassa 4-8-vuotiaat lapset ja sen tarkoituksena on auttaa sosiaalialan ammattilaisia, lasten vanhempia ja läheisiä ...
  • "Yhdessä tää hoituu parhaiten" : kasvatuskumppanuuden toteutuminen päiväkodissa vanhempien näkökulmasta 

   Viitala, Helena; Väärälä, Petrus (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.11.2006)
   Opinnäytetyömme liittyy Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Varhainen vuorovaikutus ja kasvatuskumppanuus päivähoidossa (VAVU) - hankkeeseen. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toteutuuko kasvatuskumppanuus päiväkotien ...
  • "Tää on just mun juttu" : yhteisöllinen päivä Maunulassa 

   Mattila, Heini; Multamäki,Heidi; Peltola, Päivi (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 23.11.2006)
   Opinnäytetyönämme toteutimme yhteisöllisen päivän Helsingissä, Maunulan alueella, yhteistyössä alueen paikallisten toimijoiden verkoston, Maunulatiimin, sekä Haavikon opetus- ja aikuskasvatuskeskuksen kehitysvammaisten ...
  • Seksuaalisuus ja ihmissuhteet 

   Paalanen, Mari; Paananen, Helmi; Pasanen, Kaisa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.03.2007)
   Toiminnallisen opinnäytetyömme tarkoituksena oli järjestää kehitysvammaisille nuorille Seksuaalisuus ja ihmissuhteet-kurssi yhteistyössä Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n kanssa. Kurssi tarjosi osallistujille tukea ja ...
  • "No mä sain kokee mimmosii erilaiset ihmiset on. Opin ymmärtämään niit paremmin." Nuorten kokemuksia inkluusivisesta työharjoittelusta 

   Saarinen, Kaisa; Pöyry, Reetta (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.09.2007)
   Opinnäytetyömme on osa Yhdessä-hanketta. Sen tarkoitus on lisätä ja kehittää inkluusiivista toimintaa Maunulan alueella. Hankkeen yksi toimintamuoto on inkluusivinen työharjoittelu, joka toteutettiin Maunulan yhteiskoulun ...
  • "Eväitä omaan elämään" : läheiskurssilaisten toiveita päihdeongelmaisten läheisille tarkoitetuista palveluista 

   Grekelä, Niina; Kaikkonen, Niina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.10.2007)
   Opinnäytetyömme liittyy Kalliolan setlementin Perhe elämään -projektiin, jonka tarkoituksena on yhdistää eri työmuotoja päihdeperheiden tukemiseksi. Yhdistämällä eri työmuotoja pystytään entistä paremmin huomioimaan ...
  • Suvaitsevaisuus koulumaailmassa : toimintakokonaisuus viidennen luokan oppilaille 

   Mikkola, Jessina; Mikkonen, Hannele; Nieminen, Virpi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.11.2007)
   Toiminnallisen opinnäytetyömme tarkoituksena oli järjestää kolmen toimintakerran kokonaisuus Ruusutorpan koululla. Toiminnan kohderyhmänä olivat viidennen luokan oppilaat. Toiminnan aiheena oli suvaitsevaisuuden käsitteleminen. ...
  • Nuorten kokemuksia ja mielipiteitä päihteistä 

   Barck, Heini; Hämäläinen, Elisa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.11.2007)
   Ehkäisevä päihdetyö jakautuu kolmeen eri preventioon: primaari-, sekundaari- ja tertiaaripreventioon. Primaaripreventio on koko yhteiskunnalle tai yleisryhmille suunnattua yleistä ehkäisevää päihdetyötä. Sitä voidaan pitää ...
  • Sosiaaliohjaajan osaaminen ja tehtäväkuva lastensuojelun alkuarvioinnissa 

   Pyhäjärvi, Marika; Putro, Heidi; Portti, Outi (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 02.11.2007)
   Opinnäytetyö tehtiin Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Tehty-hankkeeseen, jossa selvennetään ja mallinnetaan sosiaalialan eri ammattiryhmien tehtäväkuvia ja sosiaalialan eri toimijoiden välistä työnjakoa. Opinnäytetyön ...
  • Sosionomien (AMK) käsityksiä koulutuksensa hyödynnettävyydestä Kansaneläkelaitoksen työtehtävissä 

   Siltala, Milla; Soidinsalo, Henna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.11.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoitus on selvittää minkälaisia käsityksiä Kansaneläkelaitoksessa työskentelevillä sosionomeilla (AMK) on koulutuksensa hyödynnettävyydestä Kansaneläkelaitoksen työtehtävissä. Olemme tehneet opinnäytetyömme ...
  • Hyvät käytännöt monikulttuurisessa mielenterveystyössä 

   Rastas, Katja; Raike, Ulla; Puupponen, Asta (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 12.11.2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on kartoittaa hyviä käytäntöjä monikulttuurisessa mielenterveystyössä. Työn tuloksia on tarkoitus hyödyntää jakamalla tietoa hyvistä käytännöistä kaikille mielenterveysalan toimijoille. ...
  • Harrastetori:tapahtuman suunnittelu ja toteutus yhdessä kehitysvammaisten opiskelijoiden kanssa 

   Pesonen, Maaret; Nuija, Susanna; Hakkarainen, Tuula (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 12.11.2007)
   Toteutimme toiminnallisen opinnäytetyömme Yhdessä-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää inklusiivista toimintaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja yleisopetuksen nuorten välillä Helsingin Maunulassa. Osallistuimme ...
  • Koskettava tunne : hyvän hetken päiväkirja varhaista vuorovaikutusta tukevana oma-apumenetelmänä 

   Kinnunen, Satu; Kaksonen, Niina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 12.11.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli analysoida alle 1-vuotiaiden vauvojen äitien päiväkirjoja ja selvittää, millaisena varhainen vuorovaikutus näyttäytyy päiväkirjojen tekstien perusteella. Kehitimme yhteistyössä Heikki Waris ...
  • Sosiaalipedagoginen osaaminen lastensuojelun jälkihuollon asumisohjaajan työssä 

   Merta, Sanna; Nurminen, Niina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.11.2007)
   Opinnäytetyömme on osa Helsingin kaupungin Sosiaaliviraston Tehtävärakenteen ja työmallien kehittäminen sosiaalialan työssä (Tehty) -hanketta. Hankkeen tavoitteena oli selventää eri ammattiryhmien tehtävänkuvia sekä eri ...
  • "Äiti oot mun mielessä" : omahoitajuuden tavoitteiden toteutuminen päiväkodissa vanhempien näkökulmasta 

   Forsman, Heidi; Hanhirova, Susanna; Jaatinen, Nina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.11.2007)
   Tutkimme opinnäytetyössämme vanhempien mielipiteitä omahoitajuuden tavoitteiden toteutumisesta Espoon Pisan päiväkodissa. Idean opinnäytetyöhön saimme Pisan päiväkodin johtajalta. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ...
  • Vanhempien kokemuksia varhaisen vuorovaikutuksen tukemisesta Torpparinmäen perhetalossa 

   Paavilainen, Petra; Peuhkurinen, Sari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Torpparinmäen perhetalon vanhempien kokemuksia saamastaan varhaisen vuorovaikutuksen tuesta perhetalossa. Työn lähtökohtana oli perhetalon varhaisen vuorovaikutuksen toimintaperiaate. ...
  • Vanhemmuuden roolikartan osa-alueiden toteutuminen päiväkoti Kotikalliossa 

   Tuominen, Minna; Vuorikivi, Heli; Wallenius, Siiri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 26.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toteutuvatko vanhemmuuden roolikartan osa-alueet päiväkoti Kotikallion toiminnassa vanhempien näkemyksen mukaan. Vanhemmuuden roolikartassa roolit on jaettu viiteen eri osa-alueeseen: ...
  • Äitiys ja psyykkinen sairaus : vertaisuudesta voimaa 

   Keränen, Armi; Lamberg, Tiia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.11.2007)
   Toiminnallisen opinnäytetyömme tarkoituksena oli perustaa mielenterveyskuntoutujaäideille vertaistukiryhmä. Vertaistukiryhmä tarjosi äideille mahdollisuuden jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan arjesta, äitiydestä sekä ...
  • Työpajatoimintaa työttömille aikuisille : Amipajaan osallistuneiden voimaantumisen kokemuksia 

   Koukkunen, Marianna; Tondi, Heidi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2008--)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää Amipajaan osallistuneiden voimaantumisen kokemuksia työpajajakson aikana. Aikuisille pitkäaikaistyöttömille suunnattu Amipaja on aikuiskoulutuskeskus Amiedun kehittämishanke. ...