Sosiaaliala

 

Uusimmat viitteet

 • "Sellanen pieni seikka" : tutkimus lapsen osallisuudesta Espoon lastensuojelun avohuollon perhetyössä 

  Klaus-Kiviniemi, Maarit; Volanen, Mari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.05.2008)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää lapsen osallisuutta Espoon lastensuojelun avohuollon perhetyössä asiakkaiden ja työntekijöiden näkökulmasta. Halusimme saada lasten ja heidän vanhempiensa mielipiteitä kuuluviin ...
 • Keski-Uudenmaan Klubitalon vaikutuksia psykososiaaliseen toimintakykyyn 

  Vuorinen, Marju (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.04.2008)
  Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää Keski-Uudenmaan Klubitalon toiminnan vaikutuksia kuntoutumiseen psykososiaalisen toimintakyvyn näkökulmasta mielenterveyskuntoutujien kokemuksen mukaan. Klubitaloideologian pohjalta ...
 • Sijaisvanhemmuuteen kasvamisen prosessi 

  Kaipio, Heidi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.05.2008)
  Opinnäytetyöni on osa Sosiaali- ja terveysministeriön alaista Helsingin kaupungin lastensuojelun perhehoidon kehittämishanketta. Perhehoidon tuki- ja sosiaalityön painopistettä pyritään siirtämään kriisityöstä ja korjaavasta ...
 • Musiikkikasvatuskansio 3-5 - vuotiaiden varhaiskasvatuksessa päiväkodissa 

  Peltonen, Mari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 31.05.2008)
  Opinnäytetyöni haasteena oli työstää musiikkikasvatuskansio, joka on tarkoitettu päiväkodissa työskenteleville kasvattajille 3-5 - vuotiaiden lasten musiikkikasvatuksen tukena. Musiikkikasvatuskansion laatimisen idea lähti ...
 • Intensiiviperhetyö Vantaalla : haasteena asiakkaan kiinnittyminen työskentelyyn 

  Leijala, Ritva (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2008--)
  Lastensuojeluongelmien kasautuminen ja huostaanottojen kasvu ovat asettaneet useat kunnat miettimään erilaisia keinoja kyseisten ongelmien ratkaisemiseksi. Vantaalla haasteeseen vastattiin tuomalla lastensuojelun ...
 • Kasvatuskumppanuus somalinkielisten äitien kokemana : Moniku-hankkeen päiväkodeissa Helsingissä 

  Kekäläinen, Miia; Laamanen, Anne (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.04.2008)
  Opinnäytetyömme liittyy MONIKU -Sosiaalinen vahvistaminen pääkaupunkiseudun monikulttuurisessa varhaiskasvatuksessa- hankkeeseen. Työmme käsittelee kasvatuskumppanuutta somalinkielisten äitien kokemana. Opinnäytetyö on ...
 • Nuorisotilan toiminta vanhemmuuden tukena 

  Veijalainen, Mia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.03.2008)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten nuorisotilatyössä pystytään vastaamaan vanhempien huolen aiheisiin nuoren kasvuun ja kasvatukseen liittyvissä asioissa. Vanhempien ajatusten pohjalta on tarkoitus kehittää ...
 • Somalialaisten naisten integroituminen Suomessa 

  Kauranen-Abdelwahed, Kirsi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.04.2008)
  Integraatio on ajankohtainen aihe, koska Suomeen tulee jatkuvasti lisää maahanmuuttajia. Integroituminen tapahtuu vuorovaikutuksessa suomalaisten ja maahanmuuttajien välillä. Suomeen muutti 1990-luvun alusta lähtien ...
 • Osallisuuden toteutuminen ja kehittäminen nuorten näkökulmasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kaakkoisen nuorisotyöyksikön alueella 

  Kaihlanen, Anna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2008--)
  Opinnäytetyössäni selvitin Helsingin nuorisoasiainkeskuksen kaakkoisen nuorisotyöyksikön alueen nuorten mielipiteitä heidän osallisuudestaan omassa toimintaympäristössään sekä alueellisten nuorisopalveluiden kehittämisestä. ...
 • Nuorten kokemuksia lastenkodin itsenäistymisohjelmasta 

  Tanskanen, Sanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2008--)
  Opinnäytetyössäni tarkastelen erään lastenkodin itsenäistymisohjelmaa. Itsenäistymisohjelma koostuu keittiökoulusta, umbrella-työkirjasta ja asumisharjoittelusta itsenäistymisasunnossa. Omahoitaja on tärkeässä roolissa ...
 • Työpajatoimintaa työttömille aikuisille : Amipajaan osallistuneiden voimaantumisen kokemuksia 

  Koukkunen, Marianna; Tondi, Heidi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2008--)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää Amipajaan osallistuneiden voimaantumisen kokemuksia työpajajakson aikana. Aikuisille pitkäaikaistyöttömille suunnattu Amipaja on aikuiskoulutuskeskus Amiedun kehittämishanke. ...
 • Tyttötyötä luovasti 

  Mattila, Niina; Muhonen, Annika (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 12.02.2008)
  Toteutimme toiminnallisen opinnäytetyömme Merikasarmin nuorisotalolla. Pidimme kaksi taidepajaa 10-13 -vuotiaille tytöille. Pajojen aiheena oli " Minä nyt, minä tulevaisuudessa". Työmme tarkoituksena on toteuttaa mielekästä ...
 • Äitiys ja psyykkinen sairaus : vertaisuudesta voimaa 

  Keränen, Armi; Lamberg, Tiia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.11.2007)
  Toiminnallisen opinnäytetyömme tarkoituksena oli perustaa mielenterveyskuntoutujaäideille vertaistukiryhmä. Vertaistukiryhmä tarjosi äideille mahdollisuuden jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan arjesta, äitiydestä sekä ...
 • Vanhemmuuden roolikartan osa-alueiden toteutuminen päiväkoti Kotikalliossa 

  Tuominen, Minna; Vuorikivi, Heli; Wallenius, Siiri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 26.11.2007)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää toteutuvatko vanhemmuuden roolikartan osa-alueet päiväkoti Kotikallion toiminnassa vanhempien näkemyksen mukaan. Vanhemmuuden roolikartassa roolit on jaettu viiteen eri osa-alueeseen: ...
 • "Äiti oot mun mielessä" : omahoitajuuden tavoitteiden toteutuminen päiväkodissa vanhempien näkökulmasta 

  Forsman, Heidi; Hanhirova, Susanna; Jaatinen, Nina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.11.2007)
  Tutkimme opinnäytetyössämme vanhempien mielipiteitä omahoitajuuden tavoitteiden toteutumisesta Espoon Pisan päiväkodissa. Idean opinnäytetyöhön saimme Pisan päiväkodin johtajalta. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ...
 • Vanhempien kokemuksia varhaisen vuorovaikutuksen tukemisesta Torpparinmäen perhetalossa 

  Paavilainen, Petra; Peuhkurinen, Sari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.11.2007)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Torpparinmäen perhetalon vanhempien kokemuksia saamastaan varhaisen vuorovaikutuksen tuesta perhetalossa. Työn lähtökohtana oli perhetalon varhaisen vuorovaikutuksen toimintaperiaate. ...
 • Sosiaalipedagoginen osaaminen lastensuojelun jälkihuollon asumisohjaajan työssä 

  Merta, Sanna; Nurminen, Niina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.11.2007)
  Opinnäytetyömme on osa Helsingin kaupungin Sosiaaliviraston Tehtävärakenteen ja työmallien kehittäminen sosiaalialan työssä (Tehty) -hanketta. Hankkeen tavoitteena oli selventää eri ammattiryhmien tehtävänkuvia sekä eri ...
 • Sosiaaliohjaajan osaaminen ja tehtäväkuva lastensuojelun alkuarvioinnissa 

  Pyhäjärvi, Marika; Putro, Heidi; Portti, Outi (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 02.11.2007)
  Opinnäytetyö tehtiin Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Tehty-hankkeeseen, jossa selvennetään ja mallinnetaan sosiaalialan eri ammattiryhmien tehtäväkuvia ja sosiaalialan eri toimijoiden välistä työnjakoa. Opinnäytetyön ...
 • Koskettava tunne : hyvän hetken päiväkirja varhaista vuorovaikutusta tukevana oma-apumenetelmänä 

  Kinnunen, Satu; Kaksonen, Niina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 12.11.2007)
  Opinnäytetyömme tarkoituksena oli analysoida alle 1-vuotiaiden vauvojen äitien päiväkirjoja ja selvittää, millaisena varhainen vuorovaikutus näyttäytyy päiväkirjojen tekstien perusteella. Kehitimme yhteistyössä Heikki Waris ...
 • Sosionomien (AMK) käsityksiä koulutuksensa hyödynnettävyydestä Kansaneläkelaitoksen työtehtävissä 

  Siltala, Milla; Soidinsalo, Henna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.11.2007)
  Opinnäytetyömme tarkoitus on selvittää minkälaisia käsityksiä Kansaneläkelaitoksessa työskentelevillä sosionomeilla (AMK) on koulutuksensa hyödynnettävyydestä Kansaneläkelaitoksen työtehtävissä. Olemme tehneet opinnäytetyömme ...

Näytä lisää