Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Pop/jazz -musiikin koulutusohjelma, musiikkipedagogin suuntautumisvaihtoehto"

  • Bassossa Erik Lindström 

   Nurmi, Arto (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.11.2006)
   Opinnäytetyössäni tavoitteena on saada tietoa Erik Lindströmistä basistina, sekä selvittää, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet hänen menestyksekkääseen basistin uraansa. Esitän hypoteesina, että ominaisuudet, joita ...
  • Leikki, laulu ja luovuus 

   Lauri, Pulakka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.05.2008)
   Työn tavoitteena oli määritellä mistä pop/jazz-laulajan luovuus saa alkunsa ja miten laulun opettaja voi omalla tekemisellään ja olemisensa tavalla kasvatettua oppilasta luovuuteen. Luovuus nähdään työssä laajemmassa ...
  • Muusikkous kolmessa sukupolvessa 

   Heinonen, Jusu (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.12.2006)
   Tutkin opinnäytetyössäni muusikkoutta. Se on asia minkä tuntee ja tietää, mutta sitä on vaikea pukea sanoiksi. Tutkin myös miten muusikkous on muuttunut viimeisten viidenkymmenen vuoden ajalta ja miten se on siirtynyt ...
  • Pandeiro-tekniikkaa perinteisessä sambassa ja uudemmassa populaarimusiikissa 

   Jaatinen, Markus (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.11.2006)
   Tavoitteeni opinnäytetyössä on esitellä erilaisia pandeiron soittotyylejä. Perinteisen tavan lisäksi esittelen uudemman tyylin, jota nimitän Suzano-tekniikaksi, joka muodostaa suuren osan työstä. Selvitän myös pandeiron ...