Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Pop/jazz -musiikin koulutusohjelma, Musiikkipedagogi AMK. - Ohjaaja: Väisänen Jukka."

    • Sångrepertoaren i den finlandssvenska skolans årskurs 1-6 

      Reinikainen, Clara (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2007--)
      Syftet med avhandlingen var att analysera och kartlägga sångrepertoaren i den finlandssvenska skolans årskurs 1-6 i början av 2000-talet. Läroplansreformen 1994 gav skolorna valmöjligheter i samband med utformandet av ...