Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Lehtipuu, Aira Maria"

    • Vapaa säestys viulupedagogisena mahdollisuutena 

      Lehtipuu, Aira Maria (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.05.2007)
      Opinnäytetyöni tavoitteena oli selvittää, miten vapaan säestyksen opetuksen sisällöt ja työtavat soveltuvat viulunsoiton opetukseen. Työ jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäinen kartoittaa musiikkioppilaitosjärjestelmän nykytilan ...