Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "sairaanhoitajat"

  • Kivun hoidon merkitys kuntoutumisessa : kivun kirjaaminen ja sairaanhoitajien kokemukset kipumittarin käytöstä 

   Kyrönlahti, Annika; Varjakoski, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.11.2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kivun hoidon kirjaamista sekä sairaanhoitajien kokemuksia VAS-kipumittarin käytöstä Laakson sairaalan eräällä akuuttiosastolla. Opinnäytetyössä selvitettiin, mitä kivusta oli ...
  • Kivun kirjaamisen kehittäminen Länsi-Tallinnan keskussairaalassa 

   Koivisto, Katja; Liutu, Lotta; Pyökeri, Kristiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.04.2007)
   Opinnäytetyömme on osa Länsi-Tallinnan keskussairaalan STALT-hanketta, jonka tarkoitus on nostaa sairaalan hoitotyö EU-standarien mukaiseksi. Opinnäytetyömme tarkoitus oli arvioida Länsi-Tallinnan keskussairaalassa käytössä ...
  • Käden taidot -mittarin soveltuvuuden arviointi intraoperatiivisen hoitotyön käyttöön 

   Saarnikoski, Tarja; Tomminen, Anniina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoitus on arvioida Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ensihoitajaopiskelijoiden OSCE-mittarin pohjalta kehittämän Käden taidot -mittarin soveltuvuutta intraoperatiivisen hoitotyön käyttöön. Soveltuvuuden ...
  • Lapsen,nuoren ja lapsiperheen ohjaus sairaanhoitajan kokemana 

   Savolainen, Heini; Sirviö, Niina; Tarvainen, Nora (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.05.2008)
   Tämä opinnäytetyö on osa Lapsen, nuoren ja lapsiperheen ohjaus -projektia. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää sairaanhoitajien kokemuksia lapsen, nuoren ja lapsiperheen ohjauksesta. Haastatteluaineisto (n=15) kerättiin ...
  • Omahoitajuuden toteutuminen Herttoniemen sairaalassa hoitajien arvioimana 

   Ervasti, Katri; Haapanen, Anne-Maria; Vesa, Niina-Marika; Vesala-Aho, Päivi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 11.05.2007)
   Opinnäytetyömme on osa Helsingin kaupungin terveyskeskuksen akuuttisairaalaosaston ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian hoitotyön ja ensihoidon koulutusohjelman yhteistyöprojektia, "Kuntoutumista ja selviytymistä ...
  • Päiväkirurgisen potilaan ohjaus 

   Karusto, Kaisa; Kanukhan, Sorella; Hätälä, Sirpa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.04.2007)
  • Sadut ja sadutus lasten hoitotyössä 

   Asimont, Jenny (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.11.2007)
   Opinnäytetyö on osa hanketta draama ja musiikki lasten pelon ja kivun lievittäjänä, joka toteutettiin yhteistyössä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lasten- ja nuorten sairaalan ...
  • Sairaanhoitajien ammatillisten kehittymistarpeiden kartoitus Länsi-Tallinnan keskussairaalan kirurgian klinikalla 

   Karu, Marianne; Kosunen, Heidi; Ojala, Tomi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.05.2007)
   Työn tarkoituksena oli kartoittaa sairaanhoitajien ammatillisia kehittymistarpeita sekä työympäristön vaikutusta ammatilliseen kehittymiseen. Opinnäytetyö tehtiin Länsi-Tallinnan keskussairaalan kirurgian klinikan ...
  • Tyypin I diabetesta sairastavan nuoren ohjausmenetelmät ja niiden vaikuttavuus : kirjallisuuskatsaus 

   Nevala, Jussi; Rautio, Antti; Sneitz, Sonja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.04.2008)
   Diabeetikkojen määrä on lisääntynyt viime vuosina ja sairastuvuus on edelleen nousussa. Ohjaus on tämän päivän hoitotyössä yksi sairaanhoitajan tärkeimmistä taidoista. Tätä aihetta on siis ajankohtaista käsitellä. Työ ...
  • Voimavaroja vahvistava lapsiperheen ohjaus sairaanhoitajan kokemana 

   Salo, Lea; Valkama, Heidi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.04.2008)
   Opinnäytetyömme oli osa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja HUS naisten -ja lastentautien tulosyksikön yhteistyöprojektia, jonka tavoitteena on kehittää lapsen, nuoren ja lapsiperheen ohjausta. Opinnäytetyön tarkoituksena ...