Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "asiakaslähtöisyys"

  • Asiakaslähtöisyyden mittaaminen hoitotyössä 

   Leino, Hanna; Leino, Sonja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ja analysoida millaisilla mittareilla asiakaslähtöistä hoitotyötä on mitattu ja millaisia tuloksia mittareilla asiakaslähtöisyydestä on saatu. Opinnäytetyö on osa kansainvälistä ...
  • Asiakaslähtöisyys hoitotyössä : artikkeli Eesti Öde-lehteen 

   Leino, Sonja; Pennanen, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2008)
   Toisen opinnäytetyömme tarkoituksena oli kirjoittaa artikkeli asiakaslähtöisyydestä Viron sairaanhoitajaliiton hoitotyöntekijöille suunnattuun Eesti Öde- lehteen. Lähtökohtana artikkelissa oli kohderyhmän mukaisesti hoitajan ...
  • Lapsen,nuoren ja lapsiperheen ohjaus sairaanhoitajan kokemana 

   Savolainen, Heini; Sirviö, Niina; Tarvainen, Nora (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.05.2008)
   Tämä opinnäytetyö on osa Lapsen, nuoren ja lapsiperheen ohjaus -projektia. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää sairaanhoitajien kokemuksia lapsen, nuoren ja lapsiperheen ohjauksesta. Haastatteluaineisto (n=15) kerättiin ...