Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "arviointi"

  • Aikuisen kirurgisen potilaan leikkkauksen jälkeinen kivun arviointi : opas sairaanhoitajille 

   Laitala, Marjut; Löflund, Heli; Sandberg, Tiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 19.04.2007)
   Opinnäytetyömme on kirjallisuuskatsaus ja sen pohjalta koottu opas sairaanhoitajille kivunarvioinnin tueksi. Käsittelimme kirjallisuuskatsauksessa lähinnä vuodesta 2000 eteenpäin kivun arvioinnista ja mittausmenetelmistä ...
  • Hoitotyön suunnittelu yhteistoiminnallisesti : hoitotyön suunnitelmalomakkeen kehittäminen 

   Hätönen, Linda; Pesonen, Kirsi; Teräs, Mikko; Viljanen, Marko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.05.2008)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella hoitosuunnitelmalomake HUS:n psykiatrikeskuksen osastolle 2 palvelemaan heidän yhteistoiminnallisia kehittämistarpeitaan. Opinnäytetyö on osa laajempaa projektia, jossa on mukana ...
  • Käden taidot -mittarin soveltuvuuden arviointi intraoperatiivisen hoitotyön käyttöön 

   Saarnikoski, Tarja; Tomminen, Anniina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoitus on arvioida Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ensihoitajaopiskelijoiden OSCE-mittarin pohjalta kehittämän Käden taidot -mittarin soveltuvuutta intraoperatiivisen hoitotyön käyttöön. Soveltuvuuden ...
  • Oppitunti huolen puheeksi ottamisen apuvälineistä 

   Pitkänen, Minna; Sopanen, Reetta (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 03.12.2007)
   Toinen opinnäytetyömme on jatkoa ensimmäiselle opinnäytetyölle, Terveydenhoitajan huoli asiakkaista lastenneuvolassa ja työyhteisön tuki. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli pitää oppitunti keväällä 2008 valmistuvalle ...
  • Postoperatiivisen kivun hoito : opas hoitohenkilökunnalle 

   Kuvaja, Jaana; Solin-Laakkonen, Satu (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.04.2007)
   Opinnäytetyö on osa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Länsi-Tallinnan Keskussairaalan StaLT yhteistyöhanketta. Yhteistyöhankkeen tarkoituksena on kehittää Länsi-Tallinnan Keskussairaalan hoitotyötä EU-maiden vaatimustason ...
  • Triage hoitajien kokemana yhteispäivystyksessä 

   Aalto, Jari; Leino, Lauri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.04.2008)
   Opinnäytetyömme käsittelee hoitajien kokemuksia triagen käytöstä Peijaksen sairaalan yhteispäivystyksessä. Työmme perustuu pääkaupunkiseudulla käynnissä olevaan päivystyshankkeeseen, jonka tavoitteena on päivystystoiminnan ...