Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Hiltunen, Heidi"

  • Hyvinvointia oikealla ravitsemuksella : opaslehtinen ikääntyneelle, osa II 

   Hiltunen, Heidi; Luukkonen, Tanja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.05.2007)
   Tämän opinnäytetyön taustalla on aiempi opinnäytetyömme, joka liittyi iäkkään potilaan ravitsemukseen akuuttiosastolla. Opinnäytetyössä tiedon keruumenetelminä käytettiin ruokailun seurantalomaketta ja strukturoitua ...
  • Ikääntyneen potilaan ravitsemus ja siihen liittyvien tekijöiden kartoitus akuuttiosastolla 

   Hiltunen, Heidi; Luukkonen, Tanja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.11.2006)
   Tämä opinnäytetyö liittyy Helsingin kaupungin Akuuttisairaalaosaston ja Helsingin ammattikorkeakoulun Stadian tutkimus- ja kehittämishankkeeseen "Kuntoutumista ja selviytymistä edistävän hoitotyön kehittäminen". Opinnäytetyö ...