Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Galenius-Laine, Taina"

    • Työterveyshoitajan puhelinpalvelu asiakkaiden kokemana 

      Galenius-Laine, Taina; Järvenpää, Kaarina; Sartokoski, Leena (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 20.04.2007)
      Opinäytetyön tarkoituksena on kuvata työterveyshoitajan antamaa puhelinpalvelun laatua asiakkaiden näkökulmasta. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Haastattelujen kohdejoukon muodostivat Helsingin kaupungin ...