Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Bui, Thu"

    • Leikki-ikäisen 2 - 3-vuotiaan lapsen selviytymiskeinot kivusta 

      Bui, Thu; Heinonen, Hanne; Koivisto, Laura (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 01.11.2007)
      Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa, minkälaisia selviytymiskeinoja 2 - 3 -vuotias lapsi käyttää selviytyäkseen kivusta sairaalassa. Työ on tehty systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmää soveltaen. Tavoitteena ...