Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa

  • Omahoitajuuden toteutuminen Herttoniemen sairaalassa hoitajien arvioimana 

   Ervasti, Katri; Haapanen, Anne-Maria; Vesa, Niina-Marika; Vesala-Aho, Päivi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 11.05.2007)
   Opinnäytetyömme on osa Helsingin kaupungin terveyskeskuksen akuuttisairaalaosaston ja Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian hoitotyön ja ensihoidon koulutusohjelman yhteistyöprojektia, "Kuntoutumista ja selviytymistä ...
  • Hyvinvointia oikealla ravitsemuksella : opaslehtinen ikääntyneelle, osa II 

   Hiltunen, Heidi; Luukkonen, Tanja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.05.2007)
   Tämän opinnäytetyön taustalla on aiempi opinnäytetyömme, joka liittyi iäkkään potilaan ravitsemukseen akuuttiosastolla. Opinnäytetyössä tiedon keruumenetelminä käytettiin ruokailun seurantalomaketta ja strukturoitua ...
  • Tuki- ja liikuntaelimistön kehityksen huomioiminen alle 3-vuotiaan lapsen ravitsemuksessa : teemapäivä vanhemmille ja terveydenhoitajille 

   Lauronen, Kia; Lehtinen, Jenni (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.05.2007)
   Opinnäytetyömme oli osa lapsiperheiden terveyden edistämisen projektia, jossa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ja Haagan terveysasema olivat yhteistyökumppaneina. Työn toteutusmuotona oli Haagan terveysasemalla järjestettävä ...
  • Osa 2: terveydenhoitajan haasteet terveyden edistämisessä - posteri : terveydenhoitajan työssä lastenneuvolassa 

   Nevalainen, Ritva T (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.05.2007)
   Osa 1: Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ne tutkimukset, jotka käsittelevät terveyden edistämisen tausta-ajattelua lastenneuvolan terveydenhoitajan työssä. Kirjastojen tietokannasta etsittiin keskeiset ...
  • Urologisen potilaan ohjaus : röntgenhoitajien oppimisympäristö työelämässä 

   Kauranen, Mikael; Kemppi, Kristian; Pulkkinen, Piia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 11.09.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa potilasopas TUR-P eli eturauhasen höyläystoimenpiteestä toipuvalle. Työmme on osa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Länsi-Tallinnan Keskussairaala Oy:n StaLT-yhteistyöhanketta. ...
  • Lapsiperheiden terveyden edistämisen uudistettuja työmenetelmiä 

   Hakulinen, Mirka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.10.2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa posteri vuoden 2007 Neuvolapäiville. Neuvolapäivät on Neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskuksen järjestämä valtakunnallinen tapahtuma, jossa käsitellään äitiys- ja ...
  • Krooniseen kipuun sopeutuminen ja kivun hallinta : opas Länsi-Tallinnan keskussairaalan hoitohenkilökunnalle 

   Ahonen, Ulla; Heikkilä, Johanna; Nurmi, Jonna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 31.10.2007)
   Tämä opinnäytetyö kuuluu StaLT-hankkeeseen, joka on Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Länsi-Tallinnan keskussairaalan yhteistyöhanke. Hankkeen tavoitteena on Länsi-Tallinnan keskussairaalan hoidon laadun kehittäminen ...
  • Potilasopas lonkan tekonivelleikkauksesta 

   Liuhanen, Milja; Nieminen, Heli; Rajala, Henna; Rönkkö, Venla (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 31.10.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa potilasopas lonkan tekonilvelleikkaukseen menevälle potilaalle. Työmme on osa Helsingin ammattikorkeakoulun ja Länsi-Tallinnan Keskussairaala Oy:n StaLT-yhteistyöhanketta. Tuottamamme ...
  • Leikki-ikäisen 2 - 3-vuotiaan lapsen selviytymiskeinot kivusta 

   Bui, Thu; Heinonen, Hanne; Koivisto, Laura (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 01.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa, minkälaisia selviytymiskeinoja 2 - 3 -vuotias lapsi käyttää selviytyäkseen kivusta sairaalassa. Työ on tehty systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmää soveltaen. Tavoitteena ...
  • Vastasyntyneen varoitusmerkit : kotihoito-opas vanhemmille 

   Koivusaari, Saara; Löppönen, Riitta (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.11.2007)
   Tämä opinnäytetyö on osa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Länsi-Tallinnan keskussairaala Oy:n StaLT-hanketta. StaLT-hankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista on olla kehittämässä hoitotyötä yhtenäisemmäksi muiden ...
  • Sadut ja sadutus lasten hoitotyössä 

   Asimont, Jenny (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.11.2007)
   Opinnäytetyö on osa hanketta draama ja musiikki lasten pelon ja kivun lievittäjänä, joka toteutettiin yhteistyössä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lasten- ja nuorten sairaalan ...
  • Perheen voimavaroja vahvistava ohjaus : tyypin 1 diabetekseen sairastuneen lapsen ja nuoren verensokerin mittaus 

   Kopra, Elina; Korhonen, Sanna; Kykkänen, Päivi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota tietoa perheen voimavaroja vahvistavasta verensokerin mittauksen ohjaamisesta. Opinnäytetyö keskittyy tyypin 1 diabetekseen sairastuneen lapsen, nuoren sekä hänen perheensä ohjaukseen. ...
  • Opetusvideo leikki-ikäisen lapsen pelkojen lievittämiseksi hänen jäädessään yöksi sairaalaan 

   Halkola, Suvi-Tuuli; Jahnsson, Hanna-Leena; Ylänen, Hanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.11.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tehdä leikki-ikäisten lasten hoitotyöhön soveltuva opetusvideo Lastenklinikan osastojen käyttöön. Tavoitteenamme on, että videon näyttäminen lapselle ennaltaehkäisisi ja lievittäisi hänen ...
  • Kirurgisen potilaan ohjaus potilaan näkökulmasta : kirjallisuuskatsaus 

   Lassila, Sannaleena; Paso, Sanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.11.2007)
   Ohjaus on olennainen osa hoitajien ammatillista toimintaa ja tärkeä osa potilaiden hoitoa. Hyvin onnistuessaan ohjauksella on vaikutusta potilaiden ja heidän omaistensa terveyteen ja sitä edistävään toimintaan sekä ...
  • Kiputietämyksen kehittäminen Länsi-Tallinnan keskussairaalassa 

   Kätt, Pirjo; Reinikka, Emilia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli Länsi-Tallinnan Keskussairaalan Kipuseminaariin osallistuminen ja esityksen pitäminen maaliskuussa 2007. Työ on osa Stadian ammattikorkeakoulun ja Länsi-Tallinnan sairaalan yhteistä ...
  • Asiakaslähtöisyyden mittaaminen hoitotyössä 

   Leino, Hanna; Leino, Sonja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ja analysoida millaisilla mittareilla asiakaslähtöistä hoitotyötä on mitattu ja millaisia tuloksia mittareilla asiakaslähtöisyydestä on saatu. Opinnäytetyö on osa kansainvälistä ...
  • Kuinka 2 - 4-vuotias lapsi ilmaisee itseään? : kirjallisuuskatsaus 

   Miettinen, Johanna; Rimpi, Anni (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.11.2007)
   Opinnäytetyömme on kirjallisuuskatsaus hankkeeseen Musiikki ja draama lapsen kivun ja pelon lievittäjänä. Opinnäytetyömme tarkoituksena on ollut kartoittaa tutkittua tietoa 2 - 4-vuotiaan lapsen ilmaisukeinoista, jotka ...
  • Osa 2: Posteri : erityistuen tarpeessa olevien perheiden terveydenhoitotyö lastenneuvolassa 

   Tuomainen, Tanja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.11.2007)
   Posterin lähtökohtana on Lapsiperheiden terveyden edistäminen -projekti, joka on toteutettu yhdessä Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadian ja Helsingin terveyskeskuksen terveysasemien kanssa. Yhteistyökumppanina projektissa ...
  • Luustoisen perhe - projekti : Osa 2: tutkimustulosten esittely koulutustilaisuudessa : luento projektin pilottivaiheen osallistujille 

   Railevirta, Sanna-Maija (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.11.2007)
   Tässä opinnäytetyössä raportoidaan Luustoisen perhe - projektin tutkimustulosten julkaisutilaisuus. Kyseinen opinnäytetyö oli osa Suomen Osteoporoosiliitto ry:n organisoimaa Luustoisen perhe - projektin arviointia. Työssä ...
  • Käden taidot -mittarin soveltuvuuden arviointi intraoperatiivisen hoitotyön käyttöön 

   Saarnikoski, Tarja; Tomminen, Anniina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoitus on arvioida Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ensihoitajaopiskelijoiden OSCE-mittarin pohjalta kehittämän Käden taidot -mittarin soveltuvuutta intraoperatiivisen hoitotyön käyttöön. Soveltuvuuden ...