Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Yhteistoiminnallinen hoitotyö 

   Heiskanen, Maaret; Ilmen, Timo; Särkkä, Olivia (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 13.04.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitä on yhteistoiminnallinen hoitotyö. Opinnäyteytössä määritellään yhteistoiminnallisen hoitotyön käsite ja sisältö. Työssä on tarkasteltu yhteistoiminnallisuutta selittäviä ...
  • Yhteistoiminnallisuus perhetapaamisissa : kirjallisuuskatsaus 

   Laatikainen, Sanna; Moilanen, Saara (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 06.05.2008)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvata perhekeskeisen hoitotyön kehitystä ja perhekeskeisessä hoitotyössä korostuvia piirteitä. Opinnäytetyömme on osa projektia, jossa kehitetään yhteistoimintamalli psykiatriseen hoitotyöhön ...