Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • Urologisen potilaan ohjaus : röntgenhoitajien oppimisympäristö työelämässä 

   Kauranen, Mikael; Kemppi, Kristian; Pulkkinen, Piia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 11.09.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa potilasopas TUR-P eli eturauhasen höyläystoimenpiteestä toipuvalle. Työmme on osa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Länsi-Tallinnan Keskussairaala Oy:n StaLT-yhteistyöhanketta. ...
  • Vanhempien käsihygieniaohjaus sairaalaolosuhteissa. Kirjallisuuskatsaus. 

   Leppälä, Henna; Nylander, Paula (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.04.2008)
   Opinnäytetyö on osa lapsen, nuoren ja lapsiperheen ohjaus -projektia ja se on tehty yhteistyössä Jorvin sairaalan lasten infektio-osasto L3:n kanssa. Työn tarkoituksena on kartoittaa jo olemassa olevaa tietoa käsihygieniasta ...
  • Vastaanoton puhelinpalvelun laatu ja asiakkaiden tyytyväisyys Helsingin kaupungin Sturenkadun työterveysasemalla 

   Hiltunen, Anni; Sinisalo, Minna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.04.2007)
   Opinnäytetyömme on osana Helsingin kaupungin laadunkehittämisprojektia, jossa kartoitetaan työterveysaseman palvelun laatua työterveyshuollon palvelujen osalta.Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa vastaanoton ...
  • Vastasyntyneen varoitusmerkit : kotihoito-opas vanhemmille 

   Koivusaari, Saara; Löppönen, Riitta (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.11.2007)
   Tämä opinnäytetyö on osa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Länsi-Tallinnan keskussairaala Oy:n StaLT-hanketta. StaLT-hankkeen yksi tärkeimmistä tavoitteista on olla kehittämässä hoitotyötä yhtenäisemmäksi muiden ...
  • Virtsa-avannepotilaan ohjauksen rungon suunnittelu 

   Lifländer, Iina; Mielonen, Anna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2007)
   Potilaan ohjaus korostuu nykypäivänä entistä enemmän. Potilaat tarvitsevat tutkimusten mukaan enemmän ohjausta liittyen sairauteen ja sen tuomiin fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin muutoksiin. Lyhentyneet sairaalassaoloajat ...
  • Voimavaroja vahvistava lapsiperheen ohjaus sairaanhoitajan kokemana 

   Salo, Lea; Valkama, Heidi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.04.2008)
   Opinnäytetyömme oli osa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja HUS naisten -ja lastentautien tulosyksikön yhteistyöprojektia, jonka tavoitteena on kehittää lapsen, nuoren ja lapsiperheen ohjausta. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
  • Yhteistoiminnallinen hoitotyö 

   Heiskanen, Maaret; Ilmen, Timo; Särkkä, Olivia (Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 13.04.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitä on yhteistoiminnallinen hoitotyö. Opinnäyteytössä määritellään yhteistoiminnallisen hoitotyön käsite ja sisältö. Työssä on tarkasteltu yhteistoiminnallisuutta selittäviä ...
  • Yhteistoiminnallisuus perhetapaamisissa : kirjallisuuskatsaus 

   Laatikainen, Sanna; Moilanen, Saara (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 06.05.2008)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvata perhekeskeisen hoitotyön kehitystä ja perhekeskeisessä hoitotyössä korostuvia piirteitä. Opinnäytetyömme on osa projektia, jossa kehitetään yhteistoimintamalli psykiatriseen hoitotyöhön ...