Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa

  • "Ja se joutu lepäämään, ja sit se oli ihan terve." : myöhäisleikki-ikäisen lapsen selviytyminen kivusta ja pelosta sairaalassa 

   Lavonsalo, Sini; Leipälä, Jari (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.11.2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää myöhäisleikki-ikäisen lapsen selviytymistä kivusta ja pelosta sairaalassa. Opinnäytetyö on osa viisivuotista hanketta Kulttuuri lapsen ja pelon lievittäjänä, jossa ovat mukana ...
  • "Ja sit ku" : myöhäisleikki-ikäisen lapsen käsitys hoitotyöstä 

   Jakkula, Reetta; Koskenheimo, Sini (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 01.11.2006)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli selvittää myöhäisleikki-ikäisen eli 4-6-vuotiaan lapsen käsitys hoitotyöstä. Opinnäytetyömme on osa tutkimus- ja kehittämishanketta "Musiikki ja draama lapsen kivun- ja pelonlievittäjinä". ...
  • "Ja sit mua sattu!" : myöhäisleikki-ikäisen lapsen käsityksiä kivusta 

   Linna-alho, Janina; Mehto, Laura; Mäkihonko, Johanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 02.05.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoitus oli selvittää lapsen käsityksiä kivusta sadutuksen avulla. Opinnäytetyömme on osa kulttuuri lapsen pelon- ja kivunlievittäjänä- hanketta. Hankkeen ovat käynnistäneet Turun yliopiston hoitotieteen ...
  • "Ja sitten ruvettiin leikkimään" 

   Lehto, Marja; Leppälä, Jenni (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2007)
   Opinäytetyömme tarkoituksena oli kartoittaa mitä kulttuurisia kivun- ja pelonlievitysmenetelmiä hoitajat käyttävät hoitaessaan pelokasta ja kivuliasta lasta, sekä miten he näitä menetelmiä käyttävät. Työmme on osa Helsingin ...
  • Kiputietämyksen kehittäminen Länsi-Tallinnan keskussairaalassa 

   Kätt, Pirjo; Reinikka, Emilia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli Länsi-Tallinnan Keskussairaalan Kipuseminaariin osallistuminen ja esityksen pitäminen maaliskuussa 2007. Työ on osa Stadian ammattikorkeakoulun ja Länsi-Tallinnan sairaalan yhteistä ...
  • Kirurgisen potilaan ohjaus potilaan näkökulmasta : kirjallisuuskatsaus 

   Lassila, Sannaleena; Paso, Sanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.11.2007)
   Ohjaus on olennainen osa hoitajien ammatillista toimintaa ja tärkeä osa potilaiden hoitoa. Hyvin onnistuessaan ohjauksella on vaikutusta potilaiden ja heidän omaistensa terveyteen ja sitä edistävään toimintaan sekä ...
  • Kivun hoidon merkitys kuntoutumisessa : kivun kirjaaminen ja sairaanhoitajien kokemukset kipumittarin käytöstä 

   Kyrönlahti, Annika; Varjakoski, Laura (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.11.2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kivun hoidon kirjaamista sekä sairaanhoitajien kokemuksia VAS-kipumittarin käytöstä Laakson sairaalan eräällä akuuttiosastolla. Opinnäytetyössä selvitettiin, mitä kivusta oli ...
  • Kivun kirjaamisen kehittäminen Länsi-Tallinnan keskussairaalassa 

   Koivisto, Katja; Liutu, Lotta; Pyökeri, Kristiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.04.2007)
   Opinnäytetyömme on osa Länsi-Tallinnan keskussairaalan STALT-hanketta, jonka tarkoitus on nostaa sairaalan hoitotyö EU-standarien mukaiseksi. Opinnäytetyömme tarkoitus oli arvioida Länsi-Tallinnan keskussairaalassa käytössä ...
  • Kohti muutosta : työterveyshoitaja elintapamuutoksen tukijana 

   Jokinen, Taina; Jumisko, Anna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää elintapoja kartoittava neuvontalomake työterveyshoitajan käyttöön. Tavoitteena oli kehittää elintapaneuvontaa lisäämällä työterveyshoitajan tietoja elintapojen muutosta tukevan ...
  • Kouluterveyskyselyn koulukohtaisten tulosten hyödyntäminen Meilahden yläasteella vuosina 2003-2006 : Stadian ja Meilahden yläasteen yhteistyö Koululaisten terveys ja toimintakyky -hankkeessa 

   Marin-Summanen, Sonja; Metsola, Jaana; Rosenqvist, Susanne (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 20.04.2007)
   Tämä opinnäytetyö on osa Koululaisten terveys ja toimintakyky -hanketta. Hanke on alkanut vuonna 2002. Siihen osallistuu useita helsinkiläisiä kouluja peruskoulun ala-asteista lukioihin. Työmme toimii loppuraporttina Stadian ...
  • Krooniseen kipuun sopeutuminen ja kivun hallinta : opas Länsi-Tallinnan keskussairaalan hoitohenkilökunnalle 

   Ahonen, Ulla; Heikkilä, Johanna; Nurmi, Jonna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 31.10.2007)
   Tämä opinnäytetyö kuuluu StaLT-hankkeeseen, joka on Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Länsi-Tallinnan keskussairaalan yhteistyöhanke. Hankkeen tavoitteena on Länsi-Tallinnan keskussairaalan hoidon laadun kehittäminen ...
  • Kuinka 2 - 4-vuotias lapsi ilmaisee itseään? : kirjallisuuskatsaus 

   Miettinen, Johanna; Rimpi, Anni (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.11.2007)
   Opinnäytetyömme on kirjallisuuskatsaus hankkeeseen Musiikki ja draama lapsen kivun ja pelon lievittäjänä. Opinnäytetyömme tarkoituksena on ollut kartoittaa tutkittua tietoa 2 - 4-vuotiaan lapsen ilmaisukeinoista, jotka ...
  • Kun jäljelle jäi häpeä ja tyhjä olo : suunnitelma vertaistukisivustosta naisille joilla on todettu kohdunkaulan solumuutoksia 

   Hörkkö, Tiina; Ilvonen, Susanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 05.05.2008)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tehdä suunnitelma internetissä tapahtuvasta vertaistuesta naisille, joilla on todettu kohdunkaulan solumuutoksia. Suunnitelman tueksi opinnäytetyössämme selvitimme mitä vertaistuki on ja ...
  • Käden taidot -mittarin soveltuvuuden arviointi intraoperatiivisen hoitotyön käyttöön 

   Saarnikoski, Tarja; Tomminen, Anniina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 30.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoitus on arvioida Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ensihoitajaopiskelijoiden OSCE-mittarin pohjalta kehittämän Käden taidot -mittarin soveltuvuutta intraoperatiivisen hoitotyön käyttöön. Soveltuvuuden ...
  • Käsihygienia sairaalainfektioiden ehkäisyssä 

   Eskelinen, Päivi; Laaksonen, Tuulia; Mannerkoski, Helena (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2008)
   Sairaalainfektiot ovat kansanterveydelle suuri ongelma, ja niiden ehkäisyn on arvioitu olevan taloudellisesti yksi kannattavimmista ehkäisevän terveydenhuollon toimista. Huolellinen käsihygienia on vaikuttavin yksittäinen ...
  • Lapsen,nuoren ja lapsiperheen ohjaus sairaanhoitajan kokemana 

   Savolainen, Heini; Sirviö, Niina; Tarvainen, Nora (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 22.05.2008)
   Tämä opinnäytetyö on osa Lapsen, nuoren ja lapsiperheen ohjaus -projektia. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää sairaanhoitajien kokemuksia lapsen, nuoren ja lapsiperheen ohjauksesta. Haastatteluaineisto (n=15) kerättiin ...
  • Lapsiperheiden terveyden edistäminen projektin yhteistyöpäivä : terveydenhoitajille ja terveydenhoitajaopiskelijoille 

   Laine, Anne; Mäkilä, Tiina; Tammilehto, Terhi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2007)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli järjestää yhteistyöpäivä osalle Helsingin kaupungin äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajia ja Helsingin ammattikoulu Stadian terveydenhoitajaopiskelijoille. Yhteistyöpäivässä ...
  • Lapsiperheiden terveyden edistämisen uudistettuja työmenetelmiä 

   Hakulinen, Mirka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 29.10.2007)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa posteri vuoden 2007 Neuvolapäiville. Neuvolapäivät on Neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskuksen järjestämä valtakunnallinen tapahtuma, jossa käsitellään äitiys- ja ...
  • Lasten hotovälineitä kohtaan tunteman pelon lievittäminen : pelilauta 

   Tolonen, Minna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.03.2008)
   Opinnäytetyöni on lautapeli, jonka tarkoituksena on hälventää lasten pelkoa hoitovälineitä kohtaan. Työni on osa Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian, HUS Lasten ja nuorten sairaalan sekä Turun yliopiston hoitotieteen ...
  • Leikki-ikäisen 2 - 3-vuotiaan lapsen selviytymiskeinot kivusta 

   Bui, Thu; Heinonen, Hanne; Koivisto, Laura (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 01.11.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa, minkälaisia selviytymiskeinoja 2 - 3 -vuotias lapsi käyttää selviytyäkseen kivusta sairaalassa. Työ on tehty systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmää soveltaen. Tavoitteena ...