Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Stadia

  • 3D-partikkelit aloittelijoille : tarkastelussa 3D-Kalevala-projekti 

   Inkinen, Jaakko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.04.2007)
   Opinnäytteeni teososana on 3D-Kalevala projektinimellä tunnetun animaation partikkeliefektit. Tarkastelen tarkemmin elokuvan Lumi-, Kylä-, Paja- ja Luola-kohtauksia. 3D-Kalevala on tietokoneella tehty animaatio, joka kertoo ...
  • 3G-laboratorioverkon rakentaminen ja rajapintamittausten analysointi 

   Toivio, Jarno (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.11.2007)
   Tässä insinöörityössä tutkittiin 3G-verkon rakennetta, tiedonsiirrossa käytettäviä protokollarakenteita ja tarkasteltiin UMTS -verkon ilmarajapintaa kirjallisuuden sekä WCDMA -analysaattorin avulla. Työssä perehdyttiin ...
  • 4-6-vuotiaan leikki-ikäisen lapsen selviytymiskeinot kivusta 

   Salonen, Katja; Turkulainen, Salla (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 13.12.2007)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa systemaattista kirjallisuuskatsausta soveltaen, millaisia konkreettisia kivusta selviytymiskeinoja 4-6 -vuotias leikki-ikäinen lapsi käyttää. Työn pääpaino on ei-lääkkeellisissä ...
  • 42 V:n järjestelmät raskaassa kalustossa 

   Cornelius, Jan (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.05.2007)
   Tämä insinöörityö tehtiin PKC Group Oy:lle. Työssä selvitettiin alan tutkimusten ja kirjallisuuden avulla 42 voltin käyttöjännitteen käyttöä raskaassa kalustossa. Korotettuun käyttöjännitteeseen siirtymistä on kaavailtu ...
  • 5-6-vuotiaan lapsen leikkauksen jälkeinen kipukokemus 

   Molńar, Pia; Touru, Marianne (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006--)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata 5-6-vuotiaan lapsen leikkauksen jälkeistä kipukokemusta lapsen itsensä kertomana. Opinnäytetyömme kuuluu Helsingin ammattikorkeakoulun, HUS-piirin Lasten ja nuorten sairaalan ja Turun ...
  • 7-10 -vuotias lapsi ortopantomografia- ja lateraalikallotutkimuksissa 

   Arvo, Nina; Klami, Merja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.11.2006)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli laatia kirjallinen potilasohje 7-10 -vuotiaille lapsille, jotka tulevat röntgeniin ortopantomografia- ja lateriaalikallotutkimuksiin. Teimme opinnäytetyömme yhteistyössä Haminan sairaalan ...
  • 802.1X-autentikoinnin käyttöönotto toimistoverkossa 

   Lehmonen, Harri (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 28.03.2007)
   Tämän insinöörityön tarkoituksena on tutkia, mitä 802.1x-autentikoinnin käyttöönotto toimistoverkossa vaatii. Aluksi tutkitaan autentikoinnissa tarvittavat komponentit ja niiden toiminta teorian kannalta. Kun teorian ...
  • ABO-veriryhmän muuttumisaikataulu kantasolusiirron saaneilla potilailla 

   Koskimies, Petra (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.12.2006)
   Työmme tarkoituksena oli tutkia ABO-epäidenttisen kantasolusiirron saaneiden potilaiden veriryhmän muuttumisaikataulua ja selvittää, onko potilaan sairastamalla taudilla, potilaan ja luovuttajan ABO-veriryhmillä sekä ...
  • ACS800-kaappimoduulien pakkaamon ulkoistaminen 

   Nieminen, Kimmo (20.04.2007)
   Tässä insinöörityössä selvitetään ABB Oy System AC -liiketoimintayksikön pakkaamon ulkoistamiseen liittyviä ongelmia sekä mahdollisia ratkaisuja näihin ongelmiin. Koko ongelman käsittely on liian laaja projektin yhdelle ...
  • ADHD-lapsen vanhempien voimaannuttava ohjaus 

   Mutanen, Jonna; Nissinen, Katja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 17.04.2008)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kirjallisuuskatsauksen avulla, mitä ADHD-lapsen vanhempien voimaannuttava ohjaus on. Opinnäytetyö kuuluu Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja HUS naisten- ja lastentautien tulosyksikön ...
  • Aiheympäristöstä esitykseksi : Mätäoja-esityksen valmistaminen 

   Perä, Rosa-Maria (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.01.2008)
   Opinnäytetyö pohtii aiheympäristöstä esityksen valmistamista. Siinä tutkitaan Mätäoja-esityksen valmistusvaiheita aiheympäristön ollessa lähtökohtana. Esityksen teoria pohjaa hermeneuttiseen kehään, jossa osat muodostavat ...
  • Aikuisen kirurgisen potilaan leikkkauksen jälkeinen kivun arviointi : opas sairaanhoitajille 

   Laitala, Marjut; Löflund, Heli; Sandberg, Tiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 19.04.2007)
   Opinnäytetyömme on kirjallisuuskatsaus ja sen pohjalta koottu opas sairaanhoitajille kivunarvioinnin tueksi. Käsittelimme kirjallisuuskatsauksessa lähinnä vuodesta 2000 eteenpäin kivun arvioinnista ja mittausmenetelmistä ...
  • Airbus 340 -lentokoneen C-huoltotelakoiden layout-suunnitelma 

   Rantanen, Juha-Pekka (11.04.2007)
   Tässä insinöörityössä tehtiin layout-suunnitelmat C-huoltotelakoista Airbus 340 -lentokoneiden huoltoa varten ja selvitettiin samojen huoltotelakoiden käyttömahdollisuutta myös muiden konetyyppien huolloissa. Insinöörityön ...
  • Aivoverenkiertohäiriöpotilaan hoidon osaaminen perustason sairaankuljetuksessa : Osa II: hoidon osaamisesta laadittu prosessi 

   Huhdanmäki, Riikka; Pesonen, Satu; Uronen, Kaisa (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 14.03.2008)
   Opinnäytetyö on osa KUOSCE-hanketta, jonka tarkoituksena on luoda Helsingin ammattikorkeakoulun ensihoidon koulutusohjelmaan ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle perustason sairaankuljetukseen osaamisen kehittämisen ...
  • Alkoholinkäyttö ja tupakointi raskauden aikana - haaste hoitohenkilökunnalle 

   Pistokoski, Meri; Ryyppö, Terhi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 08.11.2007)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka tärkeänä Pietarin synnytyslaitos nro 9:n hoitohenkilökunta pitää potilasohjauksen eri osa-alueita raskaus-, synnytys- ja lapsivuodeaikana, sekä kuinka hoito toteutuu ...
  • Alueellisen apuvälinekeskuksen hoitajan toimenkuva 

   Turunen, Mirja-Riitta (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 19.11.2006)
   Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa alueellisen apuvälineyksikön hoitajan tehtävä- ja vastuualueita eri sairaanhoitopiirien apuvälinekeskuksissa. Tarkoituksena on selvittää, mitkä tehtäväalueet alueellisen apuvälinekeskuksen ...
  • Alueverkon uudistaminen 

   Loitto, Sammy (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 07.05.2008)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli tutkia TeliaSoneran alueverkon rakennetta ja laatia uudistusehdotus. Työssä perehdyttiin aluksi verkon nykyiseen rakenteeseen ja käytettyihin siirtolaiteteknologioihin. Tämän jälkeen ...
  • Amblyopia : ohjeita peittohoitoon 

   Toivonen, Maija; Tuominen, Tarja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 23.11.2007)
   Opinnäytetyömme aihe on toiminnallinen heikkonäköisyys eli amblyopia. Päätarkoituksenamme oli tuottaa ohje amblyopian hoidosta. Ohje on suunnattu amblyopian hoitoa läpikäyvien lasten vanhemmille. Amblyopian hoitoa tarvitaan, ...
  • Analyysi John "Mitch" Mitchellin rumpukomppaamisesta "Purple Haze"-sävelmän studio- ja Woodstock-versioissa. 

   Rantanen, Jarkko (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.05.2008)
   Tässä työssä tutkittiin ja analysoitiin englantilaisen rock-rumpali John ”Mitch” Mitchellin musiikillista sanavarastoa ja rytmiikan käsittelyä Jimi Hendrixin ”Purple Haze” -sävelmän kahdessa eri versiossa.Tavoitteena oli ...
  • Arinan hydraulisen käytön tuotekehitys ja kunnonvalvolvonta 

   Hannikainen, Tuomo (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 24.04.2008)
   Tämän insinöörityön aiheen tarjosi Wärtsilä Biopower Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli BioGrate-arinan hydrauliikan tuotekehitys ja käyttölaitteiston kunnonvalvonnan tehostaminen. Arinan käyttölaitteiston toiminnasta ei saatu ...