Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa Stadia

  • Yleisöistä osallisiin : tuottajan näkökulmia vuorovaikutteisten verkkotapahtumien kohderyhmistä 

   Norro, Netta (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 19.11.2005)
   Opinnäytetyö käsittelee osallistumisen muotoja kolmessa uuden mediakulttuurialan taidetapahtumassa. Tapahtumille on keskeistä osallistumistapojen ja -välineiden kokeileminen. Osallistumisen muodot on jaettu kohderyhmiin, ...
  • Musiikinteorian ja sellonsoiton integrointi : alkeisoppimateriaalit vertailussa 

   Riikonen, Erja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 kevät)
   Olen opinnäytetyössäni kartoittanut sellonsoiton sekä teorian ja säveltapailun alkeisoppimateriaalien integroinnin mahdollisuuksia sekä selvittänyt, miten lapselle syntyy niiden avulla kokonaiskuva musiikista. Valitsin ...
  • Partituurista oopperaksi : laulajan työvälineet 

   Mäkelä, Merja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 kevät)
   Partituurista oopperaksi on tutkielma laulajan työprosessista ja sen hallinnan keinoista. Tämä kirjallinen opinnäytetyö perustuu muistiinpanoihin ja kokemuksiin Dorabellan roolin työstämisestä W. A. Mozartin oopperassa ...
  • Arviointia arvioimassa : opiskelijoiden näkemyksiä Stadian musiikin koulutusohjelman kurssitutkintojen arvioinnista 

   Eerola, Inka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 kevät)
   Tutkin työssäni Stadian musiikinopiskelijoiden tyytyväisyyttä kurssitutkintojen arviointiin. Musiikin koulutusohjelman tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen opiskelijat pohtivat vuonna 2004 "Opettajan ammattitaidon ...
  • Ylistäkää kaikin soittimin Herraa! : jousiorkesterisovituksia hengellisistä lastenlauluista 

   Hirvonen, Kristiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 kevät)
   Opinnäytetyöni koostuu neljän hengellisen lastenlaulun jousiorkesterisovituksista ja niiden tekoprosessin kuvauksesta. Työ sisältää tekstiosion lisäksi partituurit sekä stemmat. Työn tueksi haastattelin jousiorkesterien ...
  • Tie omaan ääneen : kehollisuus ja kokonaisvaltaisuus laulunopetuksessa 

   Juhola, Katja (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 syksy)
   Työ on hankkeistettu Laulupedagogit ry:n kanssa. Hankkeistamisen muoto on opinnäytetyön abstraktin julkistaminen yhdistyksen kotisivuilla www.siba.fi/laulupedagogit. Pohdin työssäni lauluoppilaan kehollisten kokemusten, ...
  • Vaivaton viulisti : viulistin fyysisen ergonomian opas 

   Kneckt, Tuuli (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 syksy)
   Tämä opinnäytetyö on tehty oppaaksi kehonhuollosta kiinnostuneille viulunsoiton opiskelijoille, opettajille, harrastajille ja ammattilaisille. Opas kokoaa informaatiota muusikoiden vaivoista ja ergonomiasta viulunsoittajalle ...
  • Liettuan sellomusiikki 

   Silvennoinen, Hanna (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 syksy)
   Työni on lyhyt katsaus Liettuan sellomusiikkiin, musiikin historiaan ja säveltäjiin. Olen yrittänyt poimia työhöni sävellyksiä, joista itse kiinnostuin. Säveltäjät olen valinnut työssä esiintyvien sellosävellysten perusteella ...
  • Harakka huttua keittää : lorut ja laulut yksivuotiaan lapsen arjen apuna 

   Kulmala, Leila (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 syksy)
   Opinnäytetyöni käsittelee yksivuotiaan lapsen elämää ja lasten lorujen/laulujen merkitystä hänen arjessaan. Työni tarkoitus on löytää yksivuotiaan lapsen ja hänen vanhempansa tai hoitajansa väliset päivittäin toistuvat ...
  • Haasteena J. S. Bachin 2. luuttusarja BWV 997 : oppimisprosessi 

   Salonen, Ilkka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 syksy)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Johann Sebastian Bachin toista luuttusarjaa Bwv 997 kokonaisvaltaisena oppimisprosessina. Tässä opinnäytetyössä reflektoin omaa tulkintaani kyseisestä teoksesta ja kerron kuinka tulkinta on ...
  • Musiikin sovittaminen J.V.Snellman 200-vuotta juhlakonserttiin 

   Vuoti, Pasi (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006 syksy)
   Opinnäytetyössäni olen tehnyt Toppilan Laulustudion tilauksesta sovituksia Kaj Chydeniuksen säveltämistä J. V. Snellmanin rakkausrunoista. Opinnäytetyöhöni kuuluu J. V. Snellman 200-vuotisjuhlakonsertin "Minkä rakkaudelle ...
  • 5-6-vuotiaan lapsen leikkauksen jälkeinen kipukokemus 

   Molńar, Pia; Touru, Marianne (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 2006--)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata 5-6-vuotiaan lapsen leikkauksen jälkeistä kipukokemusta lapsen itsensä kertomana. Opinnäytetyömme kuuluu Helsingin ammattikorkeakoulun, HUS-piirin Lasten ja nuorten sairaalan ja Turun ...
  • Osteopaattisen hoidon vaikutukset purentaelimen dysfunktion oireisiin 

   Suomalainen, Kari; Koivisto, Tarja; Blomqvist, Jonna (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 2006--09--29)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää osteopaattisten manuaalisen hoidon vaikutusta purentaelimen dysfunktiosta johtuviin oireisiin. Lisäksi teimme osteopaattisen tutkimus- ja hoitomallin osteopaattien käyttöön. ...
  • Hereillä konsertissa : konserttikäynti osana musiikin perusteiden opetusta 

   Lantta, Hanna-Maija (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 27.01.2006)
   Esittelen opinnäytetyössäni konserttikäyntiprojektia, jonka toteutin Helsingin Konservatorion musiikin perusteiden (säveltapailu ja musiikinteoria) ryhmieni kanssa lukuvuonna 2004-2005. Keskeistä projektissa oli konsertissa ...
  • Kotiutushoitajan tehtävänkuva ja hyvän kotiutuksen kriteerit Vantaan kaupungin kotihoidossa 

   Leppänen, Pia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 01.03.2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Vantaan kaupungin kotihoidon kotiutushoitajien tehtävän sisältöä ja luoda hyvän kotiutuksen kriteerit Vantaan kaupungin kotihoitoon. Opinnäytetyö toteutettiin työyhteisön ...
  • Imetys on mukavoo! : sarjis imetyksestä nuorille perheille 

   Ahokanto, Mari; Putkuri, Tiina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 09.03.2006)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kartoittaa imetyspäätökseen ja imetyksen kestoon vaikuttavia tekijöitä, erityisesti imetysasenteita. Kartoituksen perusteella tuotimme lehtisen imetyksen tukemiseksi. Valitsimme lehtisen ...
  • Videokamera koulutyössä : miten kamera voisi olla kuin kynä? 

   Kiesiläinen, Ismo (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 18.04.2006)
   Tässä opinnäytetyössä tutkin miten videokameraa voi käyttää oppimisen välineenä perusopetuksessa. Tutkielmani perustuu ajatukseen kamerasta audiovisuaalisen kulttuurin kynänä, monipuolisena kirjoittamisen, kuvittamisen ja ...
  • Ulkomaalaistyövoiman hyvä hallinta rakennusliikkeessä 

   Järvirova, Pauli (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2006)
   Tämä insinöörityö tehtiin SRV Viitoset Oy:lle. Euroopan Unionin laajentuminen 1.5.2004 uusiin jäsenmaihin on aiheuttanut muutoksia ulkomailta tulevien työntekijöiden käytännöissä rakennustyömailla. Siirtymäaikalaki, lähetetyt ...
  • SMP-paalu 

   Kärnä, Katariina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2006)
   Tämä insinöörityö on suomenkielinen työ Skanska Mini Pilestä ja laadittiin Skanska Tekra Oy:n toimeksiannosta. Skanska Tekra Oy oli tuomassa Suomeen uutta paalutusmenetelmää, eikä tämän pohjaksi ollut olemassa yhtenäistä ...
  • Pora- ja puristuspaalujen kuormansiirtorakenteet 

   Lehmusvirta, Olli (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 18.04.2006)
   Tämä insinöörityö tehtiin Lemcon Oy:lle. Työn tavoitteena oli selvittää pora- ja puristuspaalujen yhteydessä käytettävien kuormansiirtorakenteiden toimivuutta ja ympäristövaikutuksia. Selvitystä tehtiin vertailemalla ...