Selaus julkaisuajan mukaan kokoelmassa Stadia

  • GateKeeper - Käyttäjienhallintaohjelma 

   Vitikainen, Markku (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 19.04.2006)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa selainpohjainen käyttäjienhallintaohjelma GateKeeper Karttakeppi.com-työryhmälle. GateKeeper-ohjelma kuuluu osana laajempaan ohjelmistoprojektiin, jonka ...
  • Esteettömyys tilapäisissä liikennejärjestelyissä 

   Juutilainen, Anni (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 19.04.2006)
   Tämä insinöörityö tehtiin Helsingin kaupungin Helsinki kaikille -projektille. Työn tavoitteena oli selvittää esteettömyyden nykytilanne tilapäisissä liikennejärjestelyissä. Nykytilannetta käsiteltiin sekä teorian että ...
  • New Orleans funkin tyypillisiä piirteitä Joseph "Zigaboo" Modelisten soitossa 

   Kokkinen, Raine (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 20.04.2006)
   Tässä opinnäytetyössä tutkimuskohteeksi muodostui The Meters -yhtyeen rumpalin Joseph ”Zigaboo” Modelisten soittotyyli. Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida Zigaboon soittotyyliä seuraavista näkökulmista: fraseeraus, ...
  • Imetyksen käynnistymisen tukeminen ja täysimetys : PowerPoint-esitys perhevalmennuksen käyttöön 

   Haikarainen, Monica; Nyholm, Maria; Virtanen, Miia (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 21.04.2006)
   Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä PowerPoint-esitys perhevalmennukseen imetyksen aloituksesta ja täysimetyksestä. Työ on osa Urbaani vanhemmuus- hanketta. Tarkoituksena oli tehdä mielenkiintoinen, helposti ...
  • Vuorovaikutuskouluttajana työyhteisöissä 

   Pekkola, Sonja (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 24.04.2006)
   This thesis concerns organizing a workshop about interaction in the various communities represented by Helsinki city's social welfare department. There were seventeen workshops altogether and they were organized in different ...
  • Hakunilan Kultsa/Urban II hanke : pohdintaa yhteisöteatterin merkityksestä alueelle 

   Mansikkala, Mikaela (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 24.04.2006)
   This thesis analyses what local community theatre activity means to an area and its residents, and whether this kind of activity is meaningful. The objective was to explore whether and how community art can help urban areas ...
  • Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian kulttuurituottamisen suuntautumisvaihtoehto : ensimmäisen opintonsa aloittaneen vuosikurssin seuranta 

   Hellberg, Salla (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 03.05.2006)
   This thesis is based on a questionnaire presented to pilot students on the Degree Programme in Media, at Helsinki Polytechnic Stadia, of 1999. The initial aim was to discover whether the school was of use in the transition ...
  • Evakkolapsi : ennakkosuunnittelun tuotannollisten ratkaisujen vaikutus dokumentin sisältöön 

   Salomaa, Heini (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 08.05.2006)
   This thesis contains two parts: documentary Refugee Child (Evakkolapsi) and written thesis. The written thesis screens how pre-productional decisions made by producer and director can influence the content of the documentary. ...
  • Elokuvien levittäminen Internetissä 

   Tykkyläinen, Lassi (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 09.05.2006)
   Movie distribution on the Internet has become more common in recent years along with fast broadband internet connections. The problem so far has been that the greatest part of movie distribution on the Internet has been ...
  • Viikon albumi -haastattelu osana YleX-kanavan ohjelmatarjontaa 

   Uusivuori, Ilkka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 10.05.2006)
   Nuorille suunnatut lähetysvirtaradioasemat käyvät Suomessa koko ajan tiukempaa taistelua kuuntelijoidensa huomiosta. Kuuntelijalukuja tarkastellaan miltei viikoittain ja kuuntelijoille tarjottavaa tuotetta pyritään kilpailun ...
  • Dokumenttielokuva - journalismia vai taidetta? : tutkimuskohteena Lapinlahden Arvo 

   Schuth, Paula (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 10.05.2006)
   Opinnäytetyöni on monimuototyö, joka koostuu Lapinlahden sairaalasta kertovasta dokumenttielokuvasta ja kirjallisesta tutkielmasta, jossa perehdyn taiteen ja journalismin väliseen maastoon selvittääkseni, mikä audiovisuaalisesta ...
  • Kristillisen TV-ohjelman ennakkosuunnitteluvaiheen erityispiirteitä 

   Tuohisto-Kokko, Elina (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 12.05.2006)
   Opinnäytetyöni on kirjallinen tutkielma ja käsittelen siinä uuden kristillisiin arvoihin pohjaavan tv-ohjelmasarjan ennakkosuunnitteluvaihetta kristilliselle televisiokanavalle. Varsinainen tavoitteeni oli selvittää ...
  • Tuottaja-ohjaaja : kumman työtehtävät ovat tärkeämpiä työn sujuvuuden kannalta 

   Lindfors, Kristian (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 15.05.2006)
   Opinnäytetyöni on monimuototyö. Se sisältää teososana dokumenttielokuvan Urheilijoiden tulkki sekä kirjallisen osan, jossa tutkitaan tuottajan ja ohjaajan työnkuvien painottumista kyseisessä dokumentissa. Dokumentin ...
  • Toistettavuus- ja validiteettitutkimus sekä seated flexion testi 

   Kurvinen, Miia; Maijala, Lasse; Pöllänen, Vertti (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.05.2006)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä toistettavuus- ja validiteettitutkimuksien tekeminen helpommaksi manuaalisen lääketieteen ihmisille. Manuaalisessa lääketieteessä käytettyjä testejä ja hoitomenetelmiä ei ole ...
  • Osa 2: Minun napa, meidän luokka : posteri itsetuntoa ja ryhmäytymistä tukevasta toimintatuokiosta 

   Huotelin, Merja; Keisala, Riikka (Helsingin ammattikorkeakoulu StadiaHelsinki Polytechnic Stadia, 16.05.2006)
   Toiminnallinen opinnäytetyömme on osa Koululaisen terveys ja toimintakyky -hanketta, jonka taustalla ovat Helsingin ammattikorkeakoulu, Helsingin opetusvirasto ja Helsingin terveyskeskus. Opinnäytetyömme tavoitteena oli ...
  • Silta yksilöstä yhteisöön : ryhmätyö teatterin tekemisen välineenä 

   Pitkänen, Heljä (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 19.05.2006)
   This final thesis focused on experimental knowledge of working in the group. The topic was approached from the perspective of the theatre group director. The thesis itself contains two practical theatre group examples. One ...
  • Matka serkamolaiseen teatteriin : kohti sanatonta kerrontaa 

   Serkamo, Pia (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 19.05.2006)
   A travelogue to serkamoan theater deals, just like its name implies, with the molding process of one theater opinion. It has been influenced by both Aristotle's poetry and Bertold Brecht's epic theater. Side by side with ...
  • Naamion takaa : näyttelijäntyön palapelini 

   Jokelin-Muilu, Jelena-Maria (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 19.05.2006)
   The subject of this bachelor's thesis has its origins in the frequently asked question of an author; whether any of their own theatrical techniques correlate with those of any well-known theatrical personality. The aim of ...
  • Luovuus näyttelijäntyössä 

   Santavuori, Maria (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 19.05.2006)
   This thesis considers creativity in acting and performing. The original question is how to construct roles creatively. The thesis also considers the quality of creativity at a general level. In addition, the question expands ...
  • Kun pelko astuu lavalle : eli kuinka opin elämään esiintymisjännityksen kanssa 

   Sarkkinen, Maria (Helsinki Polytechnic StadiaHelsingin ammattikorkeakoulu Stadia, 19.05.2006)
   This thesis focuses on stage fright; what it is and how to find the ideal solution in connection with stage fright. To find the way toward free expression; to find the way from lack of control to con-trol. It also describes ...