Åbo Akademis bibliotek

 

Uusimmat viitteet

 • Trädgårdsodling 

  (23.01.2009)
  Samlingen med signum HB Xc finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om trädgårdsodling och trädgårdsutställningar, om parker, om fruktträdsodling etc. till och med år 1999. Litteratur om trädgårdsodling ...
 • Transport, trafik och post 

  (23.01.2009)
  Samlingen med signum HB Xg finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om olika transport- och trafikmedel, om sjöfart, om posttrafik etc. till och med år 1999. Vid Sjöhistoriska institutet, Forum Marinum, ...
 • Teologi 

  (22.01.2009)
  Samlingen teologisk litteratur med signum TF finns vid Teologiska biblioteket. Vid huvudbiblioteket finns teologisk litteratur under signum HB IIc1. Många tusen volymer teologisk litteratur har genom åren donerats ...
 • Teologi 

  (22.01.2009)
  Samlingen med signum HB IIc1 finns vid huvudbiblioteket och innehåller littertur om teologi till och med år 1999. Vid Teologiska biblioteket har den teologiska litteraturen signum TF. Många tusen volymer teologisk ...
 • Teologi 

  (22.01.2009)
  Teologisk litteratur från och med år 2000 vid hela akademibiblioteket fås genom sökning i Alma med sökfunktionen Avancerad sökning och ämnesorden teologi och kyrkohistoria. Teologisk litteratur vid Donnerska institutet ...
 • Statskunskap och politik 

  (22.01.2009)
  Samlingen med signum HB VIc1 finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om statskunskap och politik till och med år 1999. Liknande litteratur finns i anslutning till ämnet Statskunskap. Litteratur om ...
 • Statskunskap och politik 

  (22.01.2009)
  Litteratur vid hela akademibiblioteket om statskunskap och politik från och med år 2000 fås genom Avancerad sökning i Alma med söktermerna statskunskap och politik.
 • Statskunskap 

  (22.01.2009)
  Samlingen med signum ESF Statsvet. finns i anslutning till ämnet Statskunskap. Samlingen innehåller endast litteratur tryckt efter 1970. Äldre litteratur har överförts till statsvetenskapliga samlingen vid huvudbiblioteket ...
 • Statistik 

  (22.01.2009)
  Samlingen med signum HB VIa finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om statistik. Samlingen är mycket omfattande. Särskilt bör nämnas att Finlands officiella statistik, Sveriges officiella statistik och ...
 • Statistik 

  (22.01.2009)
  Samlingen med signum ESF Stat. finns i anslutning till ämnet Statistik och innehåller årsböcker, serier och monografier om statistik. Under senare år har tyngdpunktsområdena för anskaffande varit ekonometri, tidsserieanalys, ...
 • Statistik 

  (22.01.2009)
  Statistisk litteratur vid hela akademibiblioteket från och med år 2000 fås vid sökning i Alma med ämnesordet statistik
 • Språkvetenskap 

  (22.01.2009)
  Samlingen med signum HF Allm.spr. finns vid Humanistiska biblioteket i anslutning till ämnet Allmän språkvetenskap. Vid huvudbiblioteket finns dessutom mycket språkvetenskaplig litteratur. Litteraturen i ...
 • Språkvetenskap 

  (22.01.2009)
  Samlingen med signum HB III finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur till och med år 1999 om språkvetenskap, filologi, fonetik samt ordböcker. Språkvetenskaplig litteratur finns också vid Humanistiska ...
 • Språkvetenskap 

  (22.01.2009)
  Språkvetenskaplig litteratur från och med år 2000 vid hela akademibiblioteket fås vid Avancerad sökning i Alma på ämnesorden språkvetenskap, kielitiede och lingvistik. Men betydligt mera språkvetenskaplig litteratur ...
 • Språk - Finska 

  (22.01.2009)
  Samlingen med signum HF Fi finns vid Humanistiska biblioteket i anslutning till ämnet Finska. I samlingen ingår litteratur om finsk språkvetenskap och litteraturvetenskap liksom en del finsk skönlitteratur. Både ...
 • Språk - Tyska 

  (22.01.2009)
  Samlingen med signum HF Germ. finns vid Humanistiska biblioteket i anslutning till ämnet Tyska. I samlingen ingår litteratur om tysk språkvetenskap och litteraturvetenskap liksom en del tysk skönlitteratur. Akadem ...
 • Språk - Svenska 

  (21.01.2009)
  Samlingen med signum HF Sv finns vid Humanistiska biblioteket i anslutning till ämnet Svenska. I samlingen ingår litteratur om svensk språkvetenskap och litteraturvetenskap liksom en del svensk skönlitteratur. Vid ...
 • Språk - Franska 

  (21.01.2009)
  Samlingen med signum HF Rom finns vid Humanistiska biblioteket i anslutning till ämnet Franska. I samlingen ingår litteratur om fransk språkvetenskap och litteraturvetenskap liksom en del fransk skönlitteratur. Endel ...
 • Språk - engelska 

  (21.01.2009)
  Samlingen med signum HF Eng. finns vid Humanistiska biblioteket i anslutning till ämnet Engelska. I samlingen ingår litteratur om engelsk språkvetenskap och litteraturvetenskap liksom en del engelsk skönlitteratur. ...
 • Sport 

  (21.01.2009)
  Samlingen med signum HB XII finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur till och med år 1999 om gymnastik, sport, lekar och spel som exempel litteratur om scouting och schack. Litteraturen i samlingen söks i ...

Näytä lisää