Helsingin yliopisto - keskustakampuksen kirjastot

 

Uusimmat viitteet

 • Sosiaali- ja kulttuuriantropologia 

  (11.08.2010)
  Sosiaali- ja kulttuuriantropologian kokoelmaan kuuluu tällä hetkellä yhteensä 1246 nidettä. Kesällä 2008 luotu kokoelma on uusi ja elävä. Koska valtiotieteellisessä tiedekunnassa on sosiaali- ja kulttuuriantropologian ...
  Lainataan
 • Kristiina-kokoelma 

  (15.07.2009)
  Kristiina-instituutti, Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan naistutkimuksen yksikkö perustettiin vuonna 1991. Nykyisin oppiaine tunnetaan nimellä sukupuolentutkimus ja siinä on mahdollista suorittaa filosofian ...
  Lainataan
 • Tilastotiede 

  (15.08.2008)
  Kartunta on vähäistä. Se johtunee osin siitä, että pääosa valtiotieteellisen tiedekunnan tilastotieteen tutkijoista työskentelee Kumpulan kampuksella, jonne he muuttivat vuonna 2004, jolloin HY:n matemaatikan laitos, ...
  Lainataan
 • Veli Verkon kokoelma 

  Veli Verkko (31.07.2008)
  Veli Verkko (1893-1955) oli suomalainen sosiologian professori ja kriminologian tutkija. Hän väitteli tohtoriksi vuonna 1932 henki- ja pahoinpitelyrikollisuutta käsittelevällä tutkimuksella. Verkko nimitettiin ensin ...
  Ei kotilainaan
 • Sosiaalipsykologia 

  (30.07.2008)
  Sosiaalipsykologiassa tutkitaan, miten sosiaalinen maailma ja yksittäiset ihmiset vaikuttavat toisiinsa ja muovaavat toisiaan. Tieteenalana se sijoittuu sosiologian ja psykologian välimaastoon. Tiedekuntaan oppiaineen ...
  Lainataan
 • Viestintä 

  (06.06.2008)
  Viestinnän kokoelma tukee sekä viestintää pääaineenaan perustutkintoa suorittavia opiskelijoita sekä jatko-opintoja ja tieteellistä tutkimusta. Systemaattisen satunnaisotannan perusteella vajaa 40% nimekkeistä on tieteellistä ...
  Lainataan
 • Uskontotiede 

  (13.09.2007)
  Osastoon kuuluvat uskontotieteen teoria ja yleisteokset, uskontofenomenologia, uskontohistoria ja kirjoituskulttuurien uskonnot, uskontoantropologia ja kirjoituksettomat uskonnot sekä uudet uskonnolliset liikkeet.
  Kaikille avoin
 • Uskontopsykologia 

  (12.09.2007)
  Osasto kattaa uskonnolliseen kokemukseen (esimerkiksi ihmeparantaminen ja rajatilat) sekä uskonnon psykologiseen tulkintaan liittyvää kirjallisuutta. Kokoelmaan kuuluu myös psykiatrian ja psykoanalyysin teoriaa.
  Kaikille avoin
 • Uskonto- ja kirkkososiologia 

  (12.09.2007)
  Uskontojen ja kirkkojen sosiologiaan kuuluvat kysymykset uskonnon asemasta yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Erityiskysymyksinä ovat esillä erityisesti suomalaisuuden sosiologia sekä kansalaisuskonnon problematiikka eri maissa.
  Kaikille avoin
 • Hymnologia 

  (12.09.2007)
  Osastoon kuuluvat virsitutkimus, eri kirkkojen virsikirjat ja koraalikirjat sekä herätysliikkeiden hengellisten laulujen kokoelmat.
  Kaikille avoin
 • Liturgiikka 

  (12.09.2007)
  Osastossa on messua ja jumalanpalvelusta eri osineen käsittelevä kirjallisuus sekä kokoelma eri traditioiden kirkkokäsikirjoja. Osastoon kuuluvat myös kasuaalitoimitusten käsikirjat sekä niihin liittyvä tutkimus.
  Kaikille avoin
 • Kirkko-oikeus 

  (12.09.2007)
  Kirkkolakikokoelmien, niihin liittyvän tutkimuksen ja kirkon hallintoa koskevan kirjallisuuden lisäksi osastossa on kirkon ja valtion suhdetta eri maissa käsittelevää tutkimusta.
  Kaikille avoin
 • Sisälähetys, diakonia 

  (12.09.2007)
  Osaston kirjallisuus liittyy kirkon palvelutyön ja diakonian teologian lisäksi sosiaalieettisiin kysymyksiin ja sosiaalipolitiikkaan.
  Kaikille avoin
 • Sielunhoito, terapia 

  (12.09.2007)
  Osaston kirjallisuus kattaa sielunhoitokirjallisuuden eri muodoissaan, aina seurakunnasta sairaalaan. Osastossa on myös käytännön psykoterapiaa koskevaa kirjallisuutta.
  Kaikille avoin
 • Uskonnonpedagogiikka 

  (12.09.2007)
  Kristillistä uskontokasvatusta ja ihmisen uskonnollista kehitystä koskevaa tutkimusta sekä rippikouluun, koulun uskonnonopetukseen ja kirkon nuorisotyöhön liittyvää kirjallisuutta. Osastosta löytyy myös soveltavien opintojen ...
  Kaikille avoin
 • Homiletiikka, viestintä 

  (12.09.2007)
  Postillojen, saarnakokoelmien ja saarnaoppien lisäksi osastossa on kirkolliseen viestintään liittyvää kirjallisuutta.
  Kaikille avoin
 • Käytännöllisen teologian yleisteokset 

  (12.09.2007)
  Metodien esitysten ja yleisesitysten lisäksi tässä osastossa on seurakuntatyöhön, kirkkotietoon ja kirkon asemaan nykyajassa liittyviä teoksia. Myös piispojen paimenkirjeet on sijoitettu osastoon.
  Kaikille avoin
 • Luther-tutkimus 

  (11.09.2007)
  Lutherin lähteistä tärkein kokoelma on Weimarer Ausgabe. Osastoon kuuluu myös nykysaksan-, suomen- ja englanninkielisiä käännöksiä. Lutherin teosten laitoksia löytyy myös verkkoaineistosta ja CD-ROM tietokannoista. ...
  Kaikille avoin
 • Missiologia 

  (11.09.2007)
  Osastossa on lähetystyötä, -historiaa ja -teologiaa koskevaa tutkimusta ja kirjallisuutta. Sen piiriin kuuluu myös lähetykseen liittyvä kulttuurien tutkimus. Poikkitieteellisenä alana missiologian tutkimusta harjoitetaan ...
  Kaikille avoin
 • Filosofia 

  (11.09.2007)
  Osasto sisältää filosofian klassisia lähdeteoksia (Aristoteles, Duns Scotus, Ockham) sekä laajan kokoelman filosofisen teologian historiaa ja modernia uskonnonfilosofiaa käsitteleviä tutkimuksia. Kirjastoon hankitaan ...
  Kaikille avoin

Näytä lisää