Svenska handelshögskolans bibliotek

 

Uusimmat viitteet

 • Redovisning 

  (19.01.2010)
  Samlingen Redovisning omfattar ämnesområdena redovisning, bokföring, budgetering, bokslut, balanser, revision, kostnadsberäkning samt redovisningsstandarder. Dessutom tillgång till ca 90 licensbelagda e-böcker, 37 ...
  Kan lånas. Lainataan.
 • Juridik 

  (30.03.2009)
  Samlingen Juridik omfattar närmast ämnesområdena skatterätt, bolagsrätt, handelsrätt, internationell rätt, avtalsrätt och immaterialrätt. Dessutom tillgång till c. 1000 licensbelagda e-böcker (ebrary, Finlex, Edilex, ...
  Kan lånas. Lainataan
 • Sociologi 

  (04.03.2009)
  Samlingen sociologi består av ämnen i anslutning till undervisningen och forskningen vid Hanken: företagskultur, kulturskillnader, arbetssociologi, organisationssociologi, konsumtionssociologi. 25 % av titlarna behandlar ...
 • Psykologi 

  (03.03.2009)
  Samlingen omfattar huvudsakligen psykologisk litteratur med anknytning till personaladministration, arbetsliv, reklam, motivation. Tillgång till c.950 elektroniska böcker (ebrary) och 15 databaser med delvis psykologisk ...
 • Företagshistoriker 

  (05.04.2007)
  Samling av företagshistoriker med tyngdpunkt på finländska historiker publicerade på svenska 1900-1979. Yrityshistoriikkien kokoelma, painopisteenä kotimaiset ruotsinkieliset historiikit vuosilta 1900-1979. Finnish ...
  Kan lånas, lainattavissa, circulating