Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa Kokoelmakartta

  • Rancken-samlingen 

   Oskar Rancken (05.11.2010)
   Johan Oskar Immanuel Rancken (1824-1895) gjorde sin livsgärning som lärare i Vasa, skriftställare och samlare av finlandssvensk folklore. Han fungerade som lärare i tyska vid Vasa gymnasium från 1846 och senare också som ...
   Sluten samling, läsesalslån
  • Vasa Svenska Lyceums bibliotek 

   (05.11.2010)
   Biblioteket härstammar från i huvudsak två skolor, Wasa trivialskola (grundad 1684) och Wasa gymnasium (grundad 1844). Skolornas bibliotek byggdes upp med donationer. Vid Vasa brand 1852 förstördes största delen av gymnasiets ...
   Sluten samling, läsesalslån
  • Sosiaali- ja kulttuuriantropologia 

   (11.08.2010)
   Sosiaali- ja kulttuuriantropologian kokoelmaan kuuluu tällä hetkellä yhteensä 1246 nidettä. Kesällä 2008 luotu kokoelma on uusi ja elävä. Koska valtiotieteellisessä tiedekunnassa on sosiaali- ja kulttuuriantropologian ...
   Lainataan
  • Liiketaloustiede 

   Tampereen yliopiston kirjasto (27.05.2010)
   Liiketaloustieteen pääkokoelma sijaitsee pääkirjastossa (Linnassa), jossa painettu yleis- ja käsikirjastokokoelma koostuu noin 10000 nimekkeestä monografioita (painettujen monografiasarjojen osat mukaan lukien). ...
   Lainataan (yleiskokoelma) / Yölainaksi (käsikirjastokokoelma) / Lisenssinvarainen käyttö (sähköinen aineisto)
  • Gerontologia & geriatria 

   Tampereen yliopiston kirjasto (12.02.2010)
   Gerontologian ja geriatrian pääkokoelma sijaitsee Terveystieteiden osastokirjastossa, jossa painettu yleiskokoelma koostuu 251 nimekkeestä monografioita. Kokoelmassa on runsaasti (38 %) sosiaaligerontologian kirjallisuutta, ...
  • Redovisning 

   (19.01.2010)
   Samlingen Redovisning omfattar ämnesområdena redovisning, bokföring, budgetering, bokslut, balanser, revision, kostnadsberäkning samt redovisningsstandarder. Dessutom tillgång till ca 90 licensbelagda e-böcker, 37 ...
   Kan lånas. Lainataan.
  • Geologian ja sen lähitieteiden kirjat 

   (15.01.2010)
   Kokoelma koostuu noin 16 000 nimikkeestä (kevät 2009) geologian ja sen lähitieteiden (kuten geofysiikan, geokemian, mineralogian, petrologian, geologisten kongressijulkaisujen jne.) kirjoja, joita ei ole julkaistu ...
   Lainataan
  • Merihistoria 

   (18.12.2009)
   Suomen Merimuseon merihistorian kokoelma on osa Tietokeskus Vellamon lainattavaa kokoelmaa, joka sijaitsee Merikeskus Vellamossa Kotkassa. Kokoelma koostuu runsaasta 6000 niteestä monografioita ja n. 100 jatkuvasta ...
   Lainataan
  • Arkeologia 

   (15.12.2009)
   Arkeologian kokoelma sijaitsee kirjaston lainattavassa kokoelmassa. Se koostuu runsaasta 6000 niteestä monografioita. Lisäksi hankitaan kattavasti kotimaisia jatkuvia julkaisuja, n. 80 nimekettä pohjoismaisia, n. 35 ...
   Lainataan
  • Suomen historia 

   (12.11.2009)
   Suomen historian kokoelma koostuu n. 3900 niteestä monografioita ja n. 70 jatkuvasta julkaisusta (tiedot joulukuulta 2011). Suomen historian kokoelmaa kartutetaan erityisesti Museoviraston toimintaa tukevilta aloilta. ...
   Lainataan
  • Taidehistoria 

   (12.11.2009)
   Taidehistorian pääkokoelma sijaitsee kirjaston lainattavassa kokoelmassa. Se koostuu n. 3 400 niteestä monografioita (tiedot marraskuulta 2009). Lisäksi on noin 100 jatkuvaa painettua julkaisua, n. 100 elektronista lehteä ...
   Lainataan
  • Sotahistoria 

   (10.11.2009)
   Sotahistorian pääkokoelma sijaitsee kirjaston lainattavassa kokoelmassa Sturenkadulla. Se koostuu n. 850 niteestä monografioita ja n. 10 jatkuvasta julkaisusta (tiedot joulukuulta 2011). Pääkokoelman kirjoista yli puolet ...
   Pääkokoelma: lainataan, käsikirjastokokoelmat: lukusalikäytössä
  • Vanhan kirjallisuuden kokoelma 

   (29.10.2009)
   Museoviraston vanhan kirjallisuuden kokoelma koostuu n. 4300 ennen vuotta 1850 painetusta kirjasta ja muutamasta käsin kirjoitetusta kirjasta. Vanhimmat kirjat kokoelmassa ovat kolme 1480-1490-luvuilla painettua inkunaabelia. ...
   Vain erikoisluvalla
  • Kristiina-kokoelma 

   (15.07.2009)
   Kristiina-instituutti, Helsingin yliopiston Humanistisen tiedekunnan naistutkimuksen yksikkö perustettiin vuonna 1991. Nykyisin oppiaine tunnetaan nimellä sukupuolentutkimus ja siinä on mahdollista suorittaa filosofian ...
   Lainataan
  • Informaatiotutkimus 

   Tampereen yliopiston kirjasto (07.07.2009)
   Informaatiotutkimuksen pääkokoelma sijaitsee pääkirjastossa (Linnassa), jossa painettu yleis- ja käsikirjastokokoelma koostuu noin 4500 nimekkeestä monografioita (painettujen monografiasarjojen osat mukaan lukien). ...
   Lainataan (yleiskokoelma) / Yölainaksi (käsikirjastokokoelma) / Lisenssinvarainen käyttö (sähköinen aineisto)
  • WHO-kokoelma 

   Terveystieteiden keskuskirjasto (15.06.2009)
   Terveystieteiden keskuskirjaston (Terkon) WHO-kokoelma koostuu Terkon WHO-dokumentaatiokeskuksen tehtävien mukaisesti terveystieteen ja lääketieteen eri alojen sekä kotimaisista että ulkomaisista monografioista, ...
   Painettu: lainataan; Pdf: vapaasti käytettävissä
  • Juridik 

   (30.03.2009)
   Samlingen Juridik omfattar närmast ämnesområdena skatterätt, bolagsrätt, handelsrätt, internationell rätt, avtalsrätt och immaterialrätt. Dessutom tillgång till c. 1000 licensbelagda e-böcker (ebrary, Finlex, Edilex, ...
   Kan lånas. Lainataan
  • Sociologi 

   (04.03.2009)
   Samlingen sociologi består av ämnen i anslutning till undervisningen och forskningen vid Hanken: företagskultur, kulturskillnader, arbetssociologi, organisationssociologi, konsumtionssociologi. 25 % av titlarna behandlar ...
  • Psykologi 

   (03.03.2009)
   Samlingen omfattar huvudsakligen psykologisk litteratur med anknytning till personaladministration, arbetsliv, reklam, motivation. Tillgång till c.950 elektroniska böcker (ebrary) och 15 databaser med delvis psykologisk ...
  • Hebraica 

   (25.02.2009)
   Hebraica-kokoelma sisältää vapaakappaleina saadun,Venäjän valtakunnan alueella vuosien 1828-1917 välillä painetun heprean- ja jiddisinkielisen kirjallisuuden. Kokoelman 5 000 nimekkeeseen kuuluu kaunokirjallisuuden ohella ...
   Käytettävissä erikoislukusalissa