Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kokoelmakartta

  • Statskunskap 

   (22.01.2009)
   Samlingen med signum ESF Statsvet. finns i anslutning till ämnet Statskunskap. Samlingen innehåller endast litteratur tryckt efter 1970. Äldre litteratur har överförts till statsvetenskapliga samlingen vid huvudbiblioteket ...
  • Statskunskap och politik 

   (22.01.2009)
   Samlingen med signum HB VIc1 finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om statskunskap och politik till och med år 1999. Liknande litteratur finns i anslutning till ämnet Statskunskap. Litteratur om ...
  • Statskunskap och politik 

   (22.01.2009)
   Litteratur vid hela akademibiblioteket om statskunskap och politik från och med år 2000 fås genom Avancerad sökning i Alma med söktermerna statskunskap och politik.
  • Sulo Toivonen 

   Viikin tiedekirjasto (25.02.2009)
   Kokeellisen eläintieteen prof. Sulo Toivosen (1909-1995) uransa aikana keräämiä eripainoksia ja sarjanosia vuosilta 1930-70, 18 hyllymetriä. Sisältää edeltäjän prof. Gunnar Ekmanin (1883-1937) keräämiä eripainoksia vuosilta ...
  • Suomen historia 

   (12.11.2009)
   Suomen historian kokoelma koostuu n. 3900 niteestä monografioita ja n. 70 jatkuvasta julkaisusta (tiedot joulukuulta 2011). Suomen historian kokoelmaa kartutetaan erityisesti Museoviraston toimintaa tukevilta aloilta. ...
   Lainataan
  • Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria 

   (11.09.2007)
   Osasto sisältää lähdekokoelman, jonka keskeisen osan muodostavat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokousten, hiippakuntakokousten, piispainkokousten ja pappeinkokousten pöytäkirjat, sekä suppean kokoelman ...
   Kaikille avoin
  • Suomen Pankin julkaisut 

   Suomen Pankin kirjasto (09.02.2011)
   Kokoelmaan kuuluu Suomen Pankin julkaisemaa aineistoa 1870-luvulta lähtien. Kokoelma sisältää vuosikertomuksia, vuosikirjoja, tieteellisiä julkaisuja kuten keskustelualoitteita, työpapereita ja muita tutkimusjulkaisuja, ...
   Lainataan
  • Tahko Pihkalan kokoelma 

   (23.05.2008)
   Prof. Lauri Pihkalan testamentin perusteella Jyväskylän yliopiston kirjastolle luovutettu kokoelma koti- ja ulkomaista urheilukirjallisuutta 1800-luvun loppupuolelta 1970-luvulle. Sisältää urheilua ja ruumiinkulttuuria ...
   Vain lukusalikäyttöön
  • Taidealan monografiat 

   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun kirjasto (23.05.2008)
   Kokoelma sijaitsee hajallaan eri yksikköjen lainattavissa kokoelmissa ja käsikirjastoissa. Eniten aineistoa on viestinnän ja muotoilun yksiköissä. Yhteensä monografioita on 3598 nimekettä (maaliskuu 2008). Kirjoista n. 55 ...
   Lainataan
  • Taidehistoria 

   (12.11.2009)
   Taidehistorian pääkokoelma sijaitsee kirjaston lainattavassa kokoelmassa. Se koostuu n. 3 400 niteestä monografioita (tiedot marraskuulta 2009). Lisäksi on noin 100 jatkuvaa painettua julkaisua, n. 100 elektronista lehteä ...
   Lainataan
  • Teologi 

   (22.01.2009)
   Samlingen med signum HB IIc1 finns vid huvudbiblioteket och innehåller littertur om teologi till och med år 1999. Vid Teologiska biblioteket har den teologiska litteraturen signum TF. Många tusen volymer teologisk ...
  • Teologi 

   (22.01.2009)
   Teologisk litteratur från och med år 2000 vid hela akademibiblioteket fås genom sökning i Alma med sökfunktionen Avancerad sökning och ämnesorden teologi och kyrkohistoria. Teologisk litteratur vid Donnerska institutet ...
  • Teologi 

   (22.01.2009)
   Samlingen teologisk litteratur med signum TF finns vid Teologiska biblioteket. Vid huvudbiblioteket finns teologisk litteratur under signum HB IIc1. Många tusen volymer teologisk litteratur har genom åren donerats ...
  • Testamenttien välinen kirjallisuus 

   (04.09.2007)
   Osasto sisältää Qumranin tekstit sekä juutalaista kirjallisuutta kuten Filon ja Josefuksen kirjoituksia. Osastossa on myös testamenttien välisen ajan juutalaisuutta koskeva tutkimus.
   Kaikille avoin
  • Tiedotustutkimus 

   Tampereen yliopiston kirjasto (17.05.2011)
   Tiedotustutkimuksen pääkokoelma sijaitsee pääkirjastossa (Linnassa), jossa painettu yleis- ja käsikirjastokokoelma koostuu lähes 5000 nimekkeestä monografioita (painettujen monografiasarjojen osat mukaan lukien). ...
   Lainataan (yleiskokoelma) / Yölainaksi (käsikirjastokokoelma) / Lisenssinvarainen käyttö (sähköinen aineisto)
  • Tietojenkäsittely 

   Tampereen yliopiston kirjasto (02.07.2008)
   Tietojenkäsittelyn pääkokoelma sijaitsee pääkirjastossa (Linnassa), jossa painettu yleis- ja käsikirjastokokoelma koostuu noin 4000 nimekkeestä monografioita (painettujen monografiasarjojen osat mukaan lukien). Tietoj ...
   Lainataan (yleiskokoelma) / Yölainaksi (käsikirjastokokoelma) / Lisenssinvarainen käyttö (sähköinen aineisto)
  • Tilastotiede 

   (15.08.2008)
   Kartunta on vähäistä. Se johtunee osin siitä, että pääosa valtiotieteellisen tiedekunnan tilastotieteen tutkijoista työskentelee Kumpulan kampuksella, jonne he muuttivat vuonna 2004, jolloin HY:n matemaatikan laitos, ...
   Lainataan
  • Transport, trafik och post 

   (23.01.2009)
   Samlingen med signum HB Xg finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om olika transport- och trafikmedel, om sjöfart, om posttrafik etc. till och med år 1999. Vid Sjöhistoriska institutet, Forum Marinum, ...
  • Trädgårdsodling 

   (23.01.2009)
   Samlingen med signum HB Xc finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om trädgårdsodling och trädgårdsutställningar, om parker, om fruktträdsodling etc. till och med år 1999. Litteratur om trädgårdsodling ...
  • Uno Lehtosen kokoelma 

   Uno Lehtonen (24.04.2007)
   Historian- ja valtiotieteen professori Uno Lehtosen (1870-1927) kirjakokoelma säilytetään erillisenä kokoelmana Turun yliopiston pääkirjastossa. Kokoelma sisältää runsaasti historiantutkimukseen liittyvää kirjallisuutta, ...
   Lainattava kokoelma