Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kokoelmakartta

  • Saksalainen kokoelma 

   Saksan valtio (24.04.2007)
   Saksan valtion lahjoittama kirjakokoelma säilytetään erillisenä kokoelmana Turun yliopiston pääkirjastossa. Kokoelma sisältää saksankielistä ja Saksaa käsittelevää kirjallisuutta, noin 1000 nidettä. Suurin osa julkaisuista ...
  • Samling Gauffin – en specialsamling schacklitteratur 

   (19.01.2009)
   Den specialsamling schacklitteratur som bär namnet Gauffin har tillhört direktör Thorsten Gauffin och överlämnades till akademibiblioteket år 1978. Thorsten Gauffin, som var åbobo, var hängiven schackspelare och var på ...
  • Sielunhoito, terapia 

   (12.09.2007)
   Osaston kirjallisuus kattaa sielunhoitokirjallisuuden eri muodoissaan, aina seurakunnasta sairaalaan. Osastossa on myös käytännön psykoterapiaa koskevaa kirjallisuutta.
   Kaikille avoin
  • Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen (BOFIT) kokoelma 

   Suomen Pankin kirjasto (06.09.2011)
   Suomen Pankin kirjastolla on erilliskokoelma Siirtymätalouksien tutkimuslaitoksessa, BOFITissa. Kokoelma on painottunut siirtymätalouksia käsittelevään tieteelliseen kirjallisuuteen, tilasto- ja kausijulkaisuihin. Kokoelmaa ...
   Lainataan
  • Sisälähetys, diakonia 

   (12.09.2007)
   Osaston kirjallisuus liittyy kirkon palvelutyön ja diakonian teologian lisäksi sosiaalieettisiin kysymyksiin ja sosiaalipolitiikkaan.
   Kaikille avoin
  • Sjöhistoria 

   (19.01.2009)
   Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi (SHIÅA) är ett specialarkiv och bibliotek med inriktning på sjöhistoria och maritimetnologi. En närmare presentation av institutet och dess samlingar finns under adressen ...
  • Skogsbruk 

   (19.01.2009)
   Litteratur vid hela akademibiblioteket från och med år 2000 om skogsbruk fås vid sökning med sökfunktionen Avancerad sökning och ämnesorden skogsbruk, träindustri och skogsproduktion
  • Skogsbruk 

   (19.01.2009)
   Samlingen med signum HB Xd finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om skogsvård, skogsekonomi, skogsforskning etc. till och med år 1999. I samlingen ingår årsböcker, handlingar, meddelanden och publikationer ...
  • Skönlitteratur – en specialsamling finlandssvensk skönlitteratur 

   (20.01.2009)
   Samlingen med signum HB IVb1 finns vid huvudbiblioteket och innehåller finlandssvensk skönlitteratur, även barnlitteratur. Samlingen tillväxer kontinuerligt. Biblioteket fick friexemplarsrätt år 1919 och har därefter ...
  • Skönlitteratur – en specialsamling rikssvensk skönlitteratur 

   (20.01.2009)
   Samlingen med signum HB IVb2 finns vid huvudbiblioteket och innehåller rikssvensk skönlitteratur förutom barnlitteratur. Samlingen tillväxer kontinuerligt. Barnlitteraturen ingår Barnbokssamlingen. Grunden för ...
  • Sociala frågor och socialpolitik 

   (20.01.2009)
   Samlingen med signum HB VIc2 finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om sociala frågor och socialpolitik till och med år 1999. Liknande litteratur finns i Åbo i anslutning till ämnet Samhällsekonomi ävensom ...
  • Sociala frågor och socialpolitik 

   (20.01.2009)
   Socialpolitisk litteratur vid hela akademibiblioteket från och med år 2000 fås vid sökning i Alma med ämnesordet socialpolitik.
  • Sociologi 

   (04.03.2009)
   Samlingen sociologi består av ämnen i anslutning till undervisningen och forskningen vid Hanken: företagskultur, kulturskillnader, arbetssociologi, organisationssociologi, konsumtionssociologi. 25 % av titlarna behandlar ...
  • Sociologi 

   (20.01.2009)
   Samlingen med signum HB IIe finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om sociologi till och med år 1999 och speciellt standardverk och metodböcker. Sociologisk litteratur finns också i anslutning till ämnet ...
  • Sociologi 

   (20.01.2009)
   Samlingen med signum ESF Soc finns i anslutning till ämnet Sociologi och innehåller litteratur om sociologi. Vid huvudbiblioteket finns också sociologisk litteratur. Samlingen har berikats genom donationer, som exempel ...
  • Sociologi 

   (20.01.2009)
   Sociologisk litteratur vid hela akademibiblioteket från och med år 2000 fås vid sökning i Alma med sökfunktionen Avancerad sökning och ämnesorden sociologi, sosiologia och sociology
  • Sosiaali- ja kulttuuriantropologia 

   (11.08.2010)
   Sosiaali- ja kulttuuriantropologian kokoelmaan kuuluu tällä hetkellä yhteensä 1246 nidettä. Kesällä 2008 luotu kokoelma on uusi ja elävä. Koska valtiotieteellisessä tiedekunnassa on sosiaali- ja kulttuuriantropologian ...
   Lainataan
  • Sosiaalipsykologia 

   (30.07.2008)
   Sosiaalipsykologiassa tutkitaan, miten sosiaalinen maailma ja yksittäiset ihmiset vaikuttavat toisiinsa ja muovaavat toisiaan. Tieteenalana se sijoittuu sosiologian ja psykologian välimaastoon. Tiedekuntaan oppiaineen ...
   Lainataan
  • Sotahistoria 

   (10.11.2009)
   Sotahistorian pääkokoelma sijaitsee kirjaston lainattavassa kokoelmassa Sturenkadulla. Se koostuu n. 850 niteestä monografioita ja n. 10 jatkuvasta julkaisusta (tiedot joulukuulta 2011). Pääkokoelman kirjoista yli puolet ...
   Pääkokoelma: lainataan, käsikirjastokokoelmat: lukusalikäytössä
  • Sport 

   (21.01.2009)
   Samlingen med signum HB XII finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur till och med år 1999 om gymnastik, sport, lekar och spel som exempel litteratur om scouting och schack. Litteraturen i samlingen söks i ...