Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kokoelmakartta

  • Paavo Suomalainen 

   Viikin tiedekirjasto (12.02.2009)
   Luetteloimattomia prof. Paavo Suomalaisen (1907 - 1976) urallaan keräämiä eripainoksia ja sarjanosia, 14 hyllymetriä. Järjestetty aakkosellisesti koteloihin. Pääasiassa suomalaisten tutkijakollegoiden tuotantoa 1900-luvun ...
  • Pedagogik 

   (16.01.2009)
   Samlingen med signum HB IIb finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om pedagogik till och med år 1999. Dessutom fanns tidigare en samling pedagogisk litteratur vid Institutionen för pedagogik i Åbo. I ...
  • Pedagogik 

   (16.01.2009)
   Pedagogisk litteratur från och med år 2000 vid hela akademibiblioteket fås vid sökning i Alma med sökfunktionen Ämnesord och söktermen pedagogik.
  • Psykologi 

   (03.03.2009)
   Samlingen omfattar huvudsakligen psykologisk litteratur med anknytning till personaladministration, arbetsliv, reklam, motivation. Tillgång till c.950 elektroniska böcker (ebrary) och 15 databaser med delvis psykologisk ...
  • Psykologi 

   (16.01.2009)
   Samlingen med signum HB IId finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om psykologi till och med år 1999. I samlingen ingår handböcker och många klassiska verk. Vid Humanistiska biblioteket och i samband med ...
  • Psykologi 

   (16.01.2009)
   Samlingen med signum HF Psyk finns dels vid Humanistiska biblioteket och dels i samband med ämnet Psykologi och innehåller psykologisk litteratur av betydelse för undervisning och forskning. Forskningen inom ämnet Psykologi ...
  • Psykologi 

   (16.01.2009)
   Psykologisk litteratur från och med år 2000 vid hela akademibiblioteket fås genom sökning med sökfunktionen Ämnesord och söktermen psykologi.
  • Psykologia 

   Tampereen yliopiston kirjasto (01.07.2008)
   Psykologian pääkokoelma sijaitsee pääkirjastossa (Linnassa), jossa painettu yleis- ja käsikirjastokokoelma koostuu noin 7200 nimekkeestä monografioita (painettujen monografiasarjojen osat mukaan lukien). Psykologia-kokoelmasta ...
   Lainataan (yleiskokoelma) / Yölainaksi (käsikirjastokokoelma) / Lisenssinvarainen käyttö (sähköinen aineisto)
  • Raamatut ja konkordanssit 

   (31.08.2007)
   Raamatunkäännöksiä eri kielillä sekä Raamatun konkordansseja niin alkuteksteihin kuin käännöksiin. Koko Raamattua koskevat esitykset, raamattuteologia ja kommentaarit. Kirjastossa on lisäksi käytettävissä elektroniset ...
   Kaikille avoin
  • Rahatalous 

   Suomen Pankin kirjasto (29.12.2010)
   Suomen Pankin kirjaston rahatalouden kokoelma on maan kattavin ja monipuolisin rahatalouteen ja rahoitusmarkkinoihin painottunut kokoelma. Kokoelmaan kuuluu merkittävä määrä nimekkeitä, joita ei ole hankittu muihin ...
   Lainataan
  • Rancken-samlingen 

   Oskar Rancken (05.11.2010)
   Johan Oskar Immanuel Rancken (1824-1895) gjorde sin livsgärning som lärare i Vasa, skriftställare och samlare av finlandssvensk folklore. Han fungerade som lärare i tyska vid Vasa gymnasium från 1846 och senare också som ...
   Sluten samling, läsesalslån
  • Redovisning 

   (19.01.2010)
   Samlingen Redovisning omfattar ämnesområdena redovisning, bokföring, budgetering, bokslut, balanser, revision, kostnadsberäkning samt redovisningsstandarder. Dessutom tillgång till ca 90 licensbelagda e-böcker, 37 ...
   Kan lånas. Lainataan.
  • Reino Rinteen arkisto 

   Wesa Rinne (21.11.2007)
   - Reino Rinteen arkisto sisältää laajan, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirjekokoelman, miete- ja päiväkirjoja 1930-luvulta lähtien, teosten käsikirjoituksia sekä muuta kirjallista tuotantoa: nuoruudenaikaisia runoja ...
   Aineiston käyttöluvan myöntää kirjasto.
  • Religionsvetenskap 

   (19.01.2009)
   Samlingen med signum HF Rel.vet. finns vid Humanistiska biblioteket i anslutning till ämnet Religionsvetenskap. Samlingen är närmast att beteckna som ett mindre handbibliotek innehållande de viktigaste läromedlen i ämnet, ...
  • Religionsvetenskap 

   (19.01.2009)
   Samlingen med signum HB IIc2 finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om allmän religionsvetenskap. Religionsvetenskaplig litteratur finns dessutom vid Humanistiska biblioteket i anslutning till ämnet ...
  • Rättsvetenskap 

   (19.01.2009)
   Samlingen med signum HB VId finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om rättsvetenskap till och med år 1999. Litteratur om rättsvetenskap har ingått i bokdonationer såväl från hemlandet som från Sverige. ...
  • Rättsvetenskap 

   (19.01.2009)
   Samlingen med signum ESF Rättsv är en mindre samling i anslutning till ämnet Rättsvetenskap Vid enheten finns inte behov av äldre material, varför samlingen innehåller endast litteratur tryckt efter 1970. Litteraturen ...
  • Rättsvetenskap - folkrätt 

   (19.01.2009)
   Samlingen med signum ESF Folkrätt är en mindre samling i anslutning till ämnet Rättsvetenskap. Vid enheten finns inte behov av äldre litteratur, varför samlingen innehåller endast litteratur tryckt efter 1970. ...
  • Rättsvetenskap - handelsrätt 

   (19.01.2009)
   Samlingen med signum ESF Handelsrätt är en mindre samling i anslutning till ämnet Handelsrätt. Vid enheten finns inte behov av äldre litteratur, varför samlingen innehåller endast litteratur tryckt efter 1970. ...
  • Rättsvetenskap - offentlig rätt 

   (19.01.2009)
   Samlingen med signum ESF Off. rätt. är en mindre samling i samband med ämnet Offentlig rätt. Vid enheten finns inte behov av äldre litteratur, varför samlingen innehåller endast litteratur tryckt efter 1970. ...