Selaus nimekkeen mukaan kokoelmassa Kokoelmakartta

  • Filosofi 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HB IIa finns vid huvudbiblioteket och innehåller filosofisk litteratur till och med år 1999. Vid Humanistiska biblioteket finns dessutom en samling filosofisk litteratur i anslutning till ämnet ...
  • Filosofi 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HF fil finns vid Humanistiska biblioteket i samband med ämnet Filosofi. Vid huvudbiblioteket finns dessutom en samling filosofisk litteratur Som grund för akademibibliotekets filosofiska samlingar ...
  • Filosofi 

   (15.01.2009)
   Filosofisk litteratur vid hela akademibiblioteket från och med år 2000 fås vid sökning i Alma med funktionen ämnesordssökning och söktermen filosofi.
  • Filosofia 

   (11.09.2007)
   Osasto sisältää filosofian klassisia lähdeteoksia (Aristoteles, Duns Scotus, Ockham) sekä laajan kokoelman filosofisen teologian historiaa ja modernia uskonnonfilosofiaa käsitteleviä tutkimuksia. Kirjastoon hankitaan ...
   Kaikille avoin
  • Folkloristik 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HF Folklor finns vid Humanistiska biblioteket i samband med ämnet Folkloristik. Vid huvudbiblioteket finns dessutom mycket folkloristisk litteratur. Några betydande donationer har berikat samlingen ...
  • Folkloristik 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HB Vd2 finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om folkloristik och folkdiktning till och med år 1999. I samlingen ingår ett stort antal eposverk. Vid Humanistiska biblioteket ...
  • Folkloristik 

   (15.01.2009)
   Folkloristisk litteratur vid hela akademibiblioteket från och med år 2000 fås vid sökning i Alma med funktionen Avancerad sökning och sökorden folklor-, folkdiktn- och epos:
  • Företag, firmor, bokföring och kontorsarbete 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HB Xf2 finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om företag och firmor, bokföring, kontorsarbete, olika handelsförbund etc. till och med år 1999. Liknande litteratur finns vid Ekonomiska ...
  • Företag, firmor, bokföring och kontorsarbete 

   (15.01.2009)
   Litteratur om företag etc. vid hela akademibiblioteket fås vid sökning i Alma med sökfunktionen Avancerad sökning och ämnesorden företag, byråer och bokföring.
  • Företagsekonomi 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum ESF Föret.ek. finns vid Ekonomiska biblioteket och innehåller litteratur om företagsekonomi, näringsliv, ekonomisystem, redovisning och revision, företagsorganisation och ledarskap, organisationer, ...
  • Företagsekonomi, handel och näringar 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HB Xf finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om företagsekonomi, ekonomisystem, företagsorganisation, näringsliv, handel, organisationer, ledarskap etc. till och med år 1999. Liknande ...
  • Företagshistoriker 

   (05.04.2007)
   Samling av företagshistoriker med tyngdpunkt på finländska historiker publicerade på svenska 1900-1979. Yrityshistoriikkien kokoelma, painopisteenä kotimaiset ruotsinkieliset historiikit vuosilta 1900-1979. Finnish ...
   Kan lånas, lainattavissa, circulating
  • Företagshistoriker 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum ESF Bibl. Hist. finns vid Ekonomiska biblioteket och innehåller företags- och organisationshistoriker. Företags- och organisationshistoriker finns också vid huvudbiblioteket i en samling med signum ...
  • Förvaltning 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum ESF Off.förv. är en mindre samling av intresse för ämnet Offentlig förvaltning Vid enheten finns inte behov av äldre litteratur, varför samlingen innehåller endast litteratur tryckt efter 1970. ...
  • Förvaltning med kommunalkunskap 

   (15.01.2009)
   Samlingen med signum HB VIc3 finns vid huvudbiblioteket och innehåller litteratur om förvaltning och kommunalkunskap till och med år 1999. En del trycksaker med signum HB VIc3/småtr., utgivna av olika samhällsorganisationer ...
  • Förvaltning med kommunalkunskap 

   (15.01.2009)
   Litteratur vid hela akademibiblioteket om förvaltning med kommunalkunskap fås genom sökning med Sökfunktionen Avancerad sökning och söktermerna kommun- och förvaltning
  • Gadolinska samlingen 

   (15.01.2009)
   Samlingen har varit kemiprofessorn Johan Gadolins (1760-1852) privatbibliotek. I samlingen ingår böcker som tillhört Johan Gadolins far, Jacob Gadolin (1719-1802), som var professor i fysik och teologi och sedemera ...
  • Geologian ja sen lähitieteiden kirjat 

   (15.01.2010)
   Kokoelma koostuu noin 16 000 nimikkeestä (kevät 2009) geologian ja sen lähitieteiden (kuten geofysiikan, geokemian, mineralogian, petrologian, geologisten kongressijulkaisujen jne.) kirjoja, joita ei ole julkaistu ...
   Lainataan
  • Georg Henrik von Wrightin kirjasto 

   (25.02.2009)
   Georg Henrik von Wrightin kirjasto sisältää pääasiassa 1900-luvulla painettua ulkomaista filosofista kirjallisuutta. Kokoelmaan kuuluu myös joitakin harvinaisuuksia, mm. Aristoteleen filosofisten teosten 1500-luvun laitos, ...
   Käytettävissä erikoislukusalissa
  • Gerontologia & geriatria 

   Tampereen yliopiston kirjasto (12.02.2010)
   Gerontologian ja geriatrian pääkokoelma sijaitsee Terveystieteiden osastokirjastossa, jossa painettu yleiskokoelma koostuu 251 nimekkeestä monografioita. Kokoelmassa on runsaasti (38 %) sosiaaligerontologian kirjallisuutta, ...