Maatalous

 

Uusimmat viitteet

 • Maatalousyritysten tuottavuusesteet 

  Lätti, Markku; Tuure, Veli-Matti
  TTS:n julkaisu (Työtehoseura, 2024)
  Maatalousyritysten tuottavuusesteet -hankkeessa selvitettiin maatalousyrittäjien ja toisaalta maatalouden asiantuntijoiden näkemyksiä keskeisistä maatalouden tuottavuuden kehittämistä rajoittavista tekijöistä. Aineisto ...
 • Uuden teknologian hyödyt peltoviljelyssä 

  Karttunen, Janne; Palva, Reetta; Lätti, Markku; Hennola, Vihtori
  TTS:n julkaisu (Työtehoseura, 2024)
  Erilaiset peltoviljelyssä hyödynnettävät, digitaalisuuteen perustuvat teknologiat muodostivat tässä tutkimuksessa perustan uuden teknologian käsitteelle. Tutkimuksessa selvitettiin uuden teknologian avulla maatiloilla ...
 • Ulkoiset tukirangat alkutuotannon töissä 

  Karttunen, Janne; Tuure, Veli-Matti
  TTS:n julkaisu (Työtehoseura, 2023)
  Ulkoiset tukirangat eli eksoskeletonit ovat puettavia fyysisen työn apuvälineitä, jotka tukevat tuki- ja liikuntaelimistöä. Passiivisissa tukirangoissa käytetään jousia, niveliä tai elastisia liinoja liikkeiden tukemiseen ...
 • Maarakennuskoneet liikenteessä - Liikennetilanteiden ennakointi 

  Veli-Matti Tuure
  TTS:n julkaisu (2017)
  Oppaaseen on koottu keskeiset keinot tiellä liikkujille liikenneturvallisuuden edistämiseksi kohdattaessa liikenteessä hidas maatalousajoneuvo
 • Konetyön kustannukset ja tilastolliset urakointihinnat 

  Reetta Palva
  TTS:n julkaisu (2015)
  Urakointihintojen kehitys ylöspäin on ollut kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna keskimäärin parin kolmen prosentin luokkaa vuodessa. Paljon urakoiduissa peltotöissä, leikkuupuinnissa ja kylvössä hehtaaritaksat ovat ...
 • Työvoiman ja traktoreiden tarve poikkeusolojen maataloustuotanossa 

  Janne Karttunen; Eerikki Kailia
  TTS:n julkaisu (2018)
  Tässä hankkeessa selvitettiin kuntakohtainen työvoiman ja traktoreiden vähimmäistarve nykyisessä maataloustuotannossa.
 • Yhteisnavetta tuotannon jatkamisen vaihtoehtona - vaikutuksia ja huomioon otettavia asioita 

  Markku Lätti
  TTS:n julkaisu (2015)
  Yhteisyrittäminen yhteisnavetan muodossa mahdollistaa osakkailleen onnistuessaan kohtuullisen hyvän toimeentulon, sidonnaisuuden vähentymisen, lisää vapaa-aikaa ja viihtyisän työyhteisön. Se vaatii kuitenkin ennakkoluulottomuutta ...
 • Kotieläintalouden ja kasvinviljelyn yhteistyössä mahdollisuuksia. 

  Markku Lätti; Veli-Matti Tuure
  TTS:n julkaisu (2015)
  Maataloustuotannon rakennemuutos ajaa maatalousyrittäjiä etsimään keinoja tehostaa ja järkevöittää tuotantoa sekä samalla varmistamaan oma jaksaminen. Kannattavuutta haetaan usein tilakokoa kasvattamalla, jolloin joudutaan ...
 • Maatalouskoneilla liikenteessä - Opas turvalliseen liikkumiseen 

  Veli-Matti Tuure
  TTS:n julkaisu (2017)
  Maanviljelijöiden ja muiden tiellä liikkujien turvallisuuden parantamiseksi TTS Työtehoseurassa selvitettiin vuosina 2015–2016 Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja Maanviljelijöiden ja muiden tiellä liikkujien turvallisuuden ...
 • Eläinten ja navetan puhtaanapito maitohygienian ylläpitämisessä 

  Lea Puumala; Reetta Palva
  TTS:n julkaisu (2012)
  Suomalaisilla maitotiloilla tuotetaan hygieeniseltä laadultaan korkealaatuista maitoa. Muutokset tuotantomenetelmissä ja karjakoon kasvu ovat tuoneet lisää haasteita tilalle maidon laatutyöhön. Hyvälaatuisen maidon tuottaminen ...
 • Kotieläintuotannon ammattisanastoa osa 1 

  Tea Elstob; Sakari Alasuutari
  TTS:n julkaisu (2014)
  Tässä sanastossa esitellään ammattisanoja, jotka liittyvät lypsytyöhon ja navetassa työskentelyyn.
 • Maatalousteknologian opetus ja tutkimus Suomessa 

  Janne Karttunen
  TTS:n julkaisu (2015)
  Enemmistössä maatalousalan opetusta antavista oppilaitoksista maatalousteknologiaa voi opiskella joko omista kursseistaan rakentuvalla itsenäisenä koulutusalana tai alan opinnot sisältyvät omina kursseinaan maatalousalan ...
 • Työvoiman johtaminen maatalousyrityksissä 

  Janne Karttunen
  TTS:n julkaisu (2018)
  Tässä tutkimuksessa kerättiin, tuotettiin ja levitettiin tietoa työturvallisuutta ja työn sujuvuutta edistävistä hyvistä käytännöistä maataloustyöntekijöiden ja -lomittajien perehdyttämisessä ja työnopastuksessa sekä muussa ...
 • Luonnonvara-alan työhyvinvointivisio 2025 

  Janne Karttunen; Veli-Matti Tuure; Markku Lätti; Jarkko Leppälä; Risto Rautiainen; Tiina Mattila; Jukka Mäittälä
  TTS:n julkaisu (2017)
  Tutkimuksessa selvitettiin maa- ja puutarhataloudessa työskentelevien henkilöiden työhyvinvointiin liittyviä trendejä alan rakennekehityksen valossa.
 • Maidontuottajan työterveys ja -turvallisuus automaattilypsyssä 

  Janne Karttunen
  TTS:n julkaisu (2015)
  Lypsyn automatisoineet maidontuottajat kokevat automaattilypsyn tuovan joustavuutta tilan töiden organisointiin sekä lisäävän vapaa-aikaa ja elämänlaatua tavanomaiseen lypsyyn verrattuna.
 • Vasikalle terve alku elämään ja siihen liittyvä työmäärä 

  Sari Morri; Lea Puumala; Reetta Palva
  TTS:n julkaisu (2015)
  Poikiminen on herkkä ajankohta lehmän ja vasikan elämässä. Siinä onnistuminen antaa vasikalle terveen lähdön elämään, ja lehmälle hyvän pohjan uudelle tuotantokaudelle. Poikimisen jälkeen työmäärä vähenee, kun vasikka on ...
 • Vanha maatalousrakennus uudessa käytössä 

  Soili Miekkala; Anna-Maija Kirkkari
  TTS:n julkaisu (2006)
  Maatalouden rakennemuutoksen seurauksena Suomen maaseudulle on jäänyt tyhjäksi runsaasti vanhoja maatalouden tuotantorakennuksia. Nämä tuotantorakennukset eivät sovellu enää alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa, mutta ne ...
 • Opas työnopastukseen maatiloilla 

  Markku Lätti; Veli-Matti Tuure
  TTS:n julkaisu (2013)
  Tuotantoaan laajentavissa tai jo ennestään suurikokoisissa maatalousyrityksissä palkkatyövoiman käyttö on yksi keskeisistä keinoista, joka auttaa maatalousyrittäjää tai yrittäjäperhettä selviytymään päivittäisistä ja ...
 • Vasikoiden hoitotyö eri kasvatusympäristöissä 

  Reetta Palva; Tea Elstob
  TTS:n julkaisu (2012)
  Monissa maissa suositellaan vasikoiden kasvattamista kokonaan erillään muusta karjasta ja mieluiten raittiissa ulkoilmassa. Tavoitteena on vähentää tautipainetta ja tarjota vasikoille navettailmaa parempi hengitysilman ...
 • Maidontuotanto suurissa pihatoissa - Karjanhoitotöiden organisointi 

  Janne Karttunen; Veli-Matti Tuure
  TTS:n julkaisu (2006)
  Maidontuotanto on jo vuosien ajan siirtynyt naapurimaissamme kohti suuria yksikkökokoja ja pihattorakennuksia. Myös keskikokoisia maitotiloja on edelleen runsaasti, mutta näillä tiloilla on usein muitakin merkittäviä ...

Näytä lisää