13. D XIII : Vaccination

 

Diverse handlingar, rapporter och register gällande vaccinering i Finland mellan åren 1800-1834.

Uusimmat viitteet