Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "uppfostran"

    • Uppfostrans paradoxer: Uppfattningar om barn och uppfostran i Barnaboken (1780) 

      Lindgren, Henrietta (Fakulteten för humaniora, teologi och psykologi, Åbo Akademi, 05 / 2021)
      Denna avhandling är en idéhistorik studie av Barnaboken. Barnaboken är en ABC-bok som tillägnades kronprins Gustav IV Adolf på hans tvåårsdag 1780. Boken utgavs av samfundet Pro Fide och innehåller bland annat ABC-verser, ...