Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "species"

  • Val av species och bestämdhetsform i ett test för finska grundskolelever 

   Järvinen, Eeva-Liisa (Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, 2010)
   Artikeln handlar om ett grammatiktest som niondeklassare som fungerar som informanter i min doktorsavhandling har gjort under en lektion i svenska. Testet består av 28 satser där informanterna skulle välja det rätta ...
  • Varför är det så svårt för finnar att uttrycka bestämdhet i svenskan? 

   Järvinen, Eeva-Liisa (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, 2008)
   Artikeln handlar om min blivande doktorsavhandling som behandlar species och artikelbruk hos finska svenskinlärare i årskurserna 7-9 i finska grundskolan. Undersökningen är longitudinell och materialet består av uppsatser, ...