Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "finlandismer"

  • Ett sekel av kamp mot finlandismer. Tre försök att mäta språkvårdens effekt 

   af Hällström-Reijonen, Charlotta (Bymålslaget, 2010)
   Artikeln har som huvudsyfte att se om den finlandssvenska språkvårdens program för att motverka finlandismer har burit frukt. Ett bisyfte är att föra en metodisk diskussion för att visa på metoder som kan användas när man ...
  • Om finlandismer och språkvårdens möjlighet att påverka dem 

   af Hällström-Reijonen, Charlotta (Svenska litteratursällskapet i Finland, 2010)
   Språkvården i Finland har arbetat mot finlandismer i cirka hundra år. I ett språkvårdsperspektiv finns det flera olika typer av finlandismer: sådana som är lätta eller relativt lätta att påverka, sådana som är i stort sett ...
  • Om finlandismer och språkvårdens möjligheter att motverka dem 

   af Hällström-Reijonen, Charlotta (Språkrådet/Norstedts, 2008)
   Svenskan i Finland följer i stort sett samma språknorm som svenskan i Sverige. Den finlandssvenska språkvården har sett den finlandssvenska riksspråksarten – finlandssvenskan – som en varietet av svenskan, och det övergripande ...