Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "explicit och implicit inlärning"

    • Val av species och bestämdhetsform i ett test för finska grundskolelever 

      Järvinen, Eeva-Liisa (Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, 2010)
      Artikeln handlar om ett grammatiktest som niondeklassare som fungerar som informanter i min doktorsavhandling har gjort under en lektion i svenska. Testet består av 28 satser där informanterna skulle välja det rätta ...