Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "dialekter"

  • Indelning av finlandssvenska dialekter med särskild hänsyn till Åboland 

   Leinonen, Therese (Föreningen för nordisk filologi, 2012)
   Det svenska dialektområdet i Finland delas vanligen in i landskapen Österbotten, Åland, Åboland och Nyland. Samtidigt har forskare varit ense om att en av de skarpaste dialektgränserna i Svenskfinland skär rakt igenom ...
  • Spara det finlandssvenska talet 

   Ivars, Ann-Marie; Södergård, Lisa (Svenska litteratursällskapet i Finland, 2009)
   Slutrapport för projektet "Spara det finlandssvenska talet".