Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "citatmarkörer"

  • A contact-linguistic view on Finland-Swedish quotatives vara ’be’ and att ’that’ 

   Henricson, Sofie (John Benjamins Publishing Company, 03.06.2011)
   Den här artikeln bygger vidare på upptäckter i tidigare studier (Henricson 2009 & 2010), i vilka jag pekar på att vara och att kan användas som citatmarkörer i finlandssvenska ungdomssamtal i mycket större omfattning och ...
  • Kopulaverbet vara som citatmarkör i svenskt ungdomsspråk 

   Henricson, Sofie (11.05.2010)
   I samtal signalerar talare i regel då de citerar någon annan. Genom att förställa rösten och/eller genom att tillägga uttryck som han sa eller hon ba markerar talaren att en viss del av yttrandet är avsett som ett citat. ...
  • Är att en citatmarkör? 

   Henricson, Sofie (Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, 2010)
   I artikeln presenteras en studie av hur konnektiven att används i citatkontext i svenska ungdomssamtal. Materialet utgörs av svenska samtal inspelade i Helsingfors, på finskdominerade orter i Finland (s.k. svenska språköar) ...