Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "begreppshistoria"

    • Modernitetens hybris. Gestaltningar av det moderna i Georg Henrik von Wrights produktion som intellektuell 1938–1951 

      Skribenten har beviljats stipendium ur Holger Frykenstedts stipendiefond för sin magistersavhandling. Stipendierna beviljas av SLS och Finlands Akademi. Avhandlingen publiceras här i enlighet med villkoren för stipendiet. (Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, 03 / 2017)
      Syftet med avhandlingen är att tolka hur von Wright gestaltar det moderna i sin intellektuella produktion 1938-1951. Utifrån denna fråga analyseras även hur von Wright mobiliserade modernitet som intellektuell i förhållande ...