Selaus asiasanan mukaan kokoelmassa "Österbotten"

  • Religion på den österbottniska landsbygden 

   Häger, Andreas (Åbo Akademis förlag, 06.06.2012)
   Det finns många samband mellan religion och plats: heliga platser, pilgrimsleder, geografiska områden definierade på basen av en viss religiös tradition, osv. Artikeln diskuterar kort olika aspekter av samband mellan ...
  • Toner av förändring. Rickard Eklunds dialektsånger som samhällskommentar på albumet 1. (ätt) 

   Eklund, Miranda (Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, Åbo Akademi, 05 / 2021)
   I den här avhandlingen undersöks dialektmusikalbumet 1. (ätt) (2018) av Rickard Eklund. Att sjunga på dialekt har länge varit förenat med komik. På senare tid har dock flera dialektartister brutit med humortraditionen för ...