Datahuone

 

Uusimmat viitteet

 • Hiilivaraston ja hiilinielujen jakautuminen Suomen yksityisomisteisissa metsissä 

  Juvonen, Jaakko; Alhola, Sara; Laasonen, Henna; Lintunen, Jussi; Malinen, Olli; Panelius, Rufus; Pihlainen, Sampo; Seppä, Meeri; Väliviita, Akseli; Ahlvik, Lassi
  Datahuone-raportti : 1/2024 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 03.04.2024)
  Yksityisomisteiset metsät, metsänomistajien tekemät päätökset ja niille luodut kannustimet ovat keskeisessä roolissa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tämä raportti analysoi metsänomistuksen, hiilivaraston ja hiilinielujen ...
 • Inhimillisen pääoman rooli tuottavuudessa 

  Jurvanen, Outi
  Datahuone-raportti : 4/2023 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 27.12.2023)
  Tämä raportti toistaa OECD:n The Human Side of Productivity -raportin (Criscuolo ja muut, 2021) lukujen 2 ja 3 analyysit suomalaisella mikroaineistolla, verraten Suomen tuloksia OECD:n raportissa mukana oleviin maihin. ...
 • Russian Invasion of Ukraine: Effect on Finnish Companies Trading in Goods with Russia 

  Toikka, Max; Laasonen, Henna; Toivanen, Otto
  Data Room Report : 3/2023 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 26.09.2023)
  The Russian invasion of Ukraine in February 2022 triggered the imposition of major economic sanctions on Russia and several firms cut their economic ties with the country. We estimate the economic effects of the war on ...
 • Maahanmuuttajien työllisyys kehittynyt suotuisasti viime vuosina 

  Toikka, Max; Laasonen, Henna; Terviö, Marko
  Datahuone Policy Brief : 2/2023 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 05.07.2023)
  Datahuone on tutkinut maahanmuuttajien päätoimisen työllisyyden kehitystä Tilastokeskuksen yksilötason rekisteriaineistoja käyttäen sekä aivan viimeaikaista kuukausitason palkkasuhteisen työllisyyden kehitystä tulorekisterin ...
 • Venäjälle aiemmin vieneiden yritysten vienti sen lähimaihin kasvussa 

  Toikka, Max; Laasonen, Henna; Seppä, Meeri; Toivanen, Otto; Valkonen, Antti
  Datahuone Policy Brief : 1/2023 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 03.03.2023)
  Suomalaisyritysten vienti Armeniaan, Georgiaan, Kazakstaniin ja Kirgisiaan on kasvanut merkittävästi Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Näillä mailla on läheiset taloussuhteet Venäjän kanssa ja on siksi epäilty, ...
 • Sota Ukrainassa: Vaikutus Venäjän-kauppaa käyneisiin suomalaisyrityksiin – Seurantaraportti 

  Toikka, Max; Laasonen, Henna; Saxell, Tanja; Seppä, Meeri; Toivanen, Otto; Valkonen, Antti
  Datahuone-raportti : 2/2023 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 17.02.2023)
  Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022, minkä takia sitä vastaan on asetettu merkittäviä talouspakotteita. Yritykset ovat myös vapaaehtoisesti vähentäneet taloudellisia yhteyksiään Venäjään. Tässä raportissa tutkitaan ...
 • Sähkön hinnannousun ja sähkötukien arvioidut vaikutukset kotitalouksiin 

  Ahlvik, Lassi; Alhola, Sara; Blauberg, Theo; Laasonen, Henna; Liski, Matti; Malinen, Olli; Mattila, Mari; Nokso-Koivisto, Oskari; Sahari, Anna; Seppä, Meeri; Toikka, Max; Valkonen, Antti; Vehviläinen, Iivo
  Datahuone-raportti : 1/2023 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 01.02.2023)
  Sähkön hinnan merkittävä nousu eli niin kutsuttu sähkökriisi vaikuttaa suomalaisiin hyvin eri tavoin. Tässä Datahuoneen raportissa yhdistetään Fingridin Datahubin eli sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtoj ...
 • Energian hinnannousun vaikutus suomalaisiin yrityksiin toimialoittain 

  Toikka, Max; Ahlvik, Lassi; Alhola, Sara; Blauberg, Theo; Laasonen, Henna; Liski, Matti; Malinen, Olli; Mattila, Mari; Nokso-Koivisto, Oskari; Valkonen, Antti; Vehviläinen, Iivo
  Datahuone-raportti : 2/2022 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 21.12.2022)
  Energian hinta on noussut merkittävästi viimeisen vuoden aikana, minkä on uskottu vaikuttavan yritysten toimintaan ja kannattavuuteen. Tässä Datahuoneen raportissa tutkitaan energian hinnannousun vaikutusta suomalaisiin ...
 • Sota Ukrainassa: Vaikutus Venäjän-kauppaa käyneisiin suomalaisyrityksiin 

  Saxell, Tanja; Toikka, Max; Toivanen, Otto; Valkonen, Antti
  Datahuone-raportti : 1/2022 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 29.09.2022)
  Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24.2.2022, minkä takia sille on asetettu merkittäviä talouspakotteita, ja yritykset ovat myös vapaaehtoisesti vähentäneet taloudellisia yhteyksiään Venäjään. Tässä raportissa tutkitaan sodan ...
 • Sota Ukrainassa: Vaikutus Venäjänkauppaa käyneisiin suomalaisyrityksiin 

  Saxell, Tanja; Toikka, Max; Toivanen, Otto; Valkonen, Antti
  Datahuone Policy Brief : 1/2022 (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 29.09.2022)
  Raportissa on tutkittu Venäjän aloittaman sodan taloudellisia vaikutuksia Venäjän-kauppaa ennen sotaa käyneisiin suomalaisiin yrityksiin verrattuna muihin ulkomaankauppaa käyneisiin yrityksiin. Venäjän-kauppaa käyneiden ...