Selaus syöttöajan mukaan kokoelmassa Sotataidon ytimessä -podcast

  • 53 Disinformaation havaitseminen ja vastatoimet 

   Ketola, Maro; Sommarberg, Silvia; Koistinen, Pekka (Maanpuolustuskorkeakoulu, 16.02.2024)
   Nykyaikaisessa informaatioympäristössä tiedon levittäminen ja vastaanottaminen on entistä helpompaa. Tämä koskettaa lähes kaikkia kansalaisia, sillä muun muassa sosiaalisen median kautta tieto tavoittaa suuretkin massat ...
  • 52 Russia Seminar 2024 

   Pukkila, Janne; Alava, Jonna (Maanpuolustuskorkeakoulu, 31.01.2024)
   "We can not understand the military or warfare just by looking at the military itself." In this episode Lt. Col. Janne Pukkila, professor Bettina Renz and researcher Jonna Alava from the Finnish National Defence ...
  • 51 Uudet teknologiat Ukrainan sodassa 

   Hemminki, Petteri; Vasankari, Lauri; Saastamoinen, Kalle (Maanpuolustuskorkeakoulu, 17.01.2024)
   Ukrainan sodassa on hyödynnetty tehokkaasti uusia teknologioita: droneja, kybersodankäyntiä, ohjelmistoja ja avaruutta. Näiden uusien teknologioiden käytön, vaikutusten ja mahdollisen potentiaalin ymmärtäminen on keskeistä ...
  • 50 Nato-sanasto 

   Elomaa, Niina; Reims, Annastina; Murto, Laura (Maanpuolustuskorkeakoulu, 03.01.2024)
   Suomen Nato-jäsenyys näkyy lukuisten muiden osa-alueiden lisäksi myös kielessä. Miten ja kenen toimesta Nato-terminologiaa edistetään suomen kielessä? Miksi Nato-termistöä on ylipäätään tarpeellista kääntää suomeksi ja ...
  • 49 Venäjä-tutkimus Maanpuolustuskorkeakoulussa 

   Forsström, Pentti; Pynnöniemi, Katri; Pesu, Simo (Maanpuolustuskorkeakoulu, 14.12.2023)
   Miksi ja mistä lähtökohdista Venäjä-tutkimusta tehdään Maanpuolustuskorkeakoulussa? Millaisia tavoitteita tutkimukselle on asetettu ja onko Suomen Nato-jäsenyys tuonut muutostarpeita tutkimuksen toteuttamiseen? Keskustelijoina ...
  • 48 Onko johtaminen helppoa vai vaikeaa? Oppeja Ukrainan sodasta 

   Mattila, Jarmo; Sutela, Otso; Huhtinen, Aki-Mauri (Maanpuolustuskorkeakoulu, 08.12.2023)
   Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on jumiutunut kuluttavaan asemasotavaiheeseen, jossa suurempia läpilyöntejä ei ole näköpiirissä. Onko nykyaikainen taistelukenttä niin digitaalisesti läpivalaistu, että voimakkaampia vaikutuksia ...
  • 47 Perheiden ja kotien varautuminen kriiseihin ja poikkeusoloihin 

   Palokangas, Marko; Mikkola, Marjukka (Maanpuolustuskorkeakoulu, 22.11.2023)
   Suomen kokonaisturvallisuuden ylläpitoon ja rakentamiseen osallistuvat viranomaisten ja elinkeinoelämän lisäksi yhtä lailla yhdistykset ja järjestöt, eli niin sanottu kolmas sektori. Liian vähälle huomiolle usein kuitenkin ...
  • 46 Kuka puolustaa bitti-Suomea? 

   Keinonen, Maria; Halunen, Kimmo (Maanpuolustuskorkeakoulu, 15.11.2023)
   Jakson aiheena on Suomen kyberturvallisuus ja sen yhtenä osana Puolustusvoimien vastuulla oleva kyberpuolustus. Kybertoimintaympäristö on luonteeltaan täysin erilainen, kuin perinteinen fyysinen toimintaympäristö. Siinä ...
  • 45 Mitä Nato merkitsee Suomelle? 

   Palokangas, Marko; Kajanmaa, Petteri (Maanpuolustuskorkeakoulu, 11.11.2023)
   Mitä Nato-jäsenyys merkitsee Suomelle ja mitä Suomi merkitsee Natolle? Suomen turvallisuusympäristö muuttui perusteellisesti, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Hyökkäyksen jälkeen Suomi arvioi turvallisu ...
  • 44 Energia aseena ja kansainvälisen turvallisuuden horjuttajana 

   Palokangas, Marko; Liuhto, Kari (Maanpuolustuskorkeakoulu, 27.10.2023)
   Miltä näyttää energian saannin turvaaminen nyt ja tulevaisuudessa? Entä miten energiaa on käytetty välineenä tai jopa aseena kansainvälisen turvallisuuden horjuttamiseksi? Sotilasprofessori Marko Palokankaan vieraana näistä ...
  • 43 Sopimuspalokunnat osana Suomen kokonaisturvallisuutta 

   Palokangas, Marko; Luukko, Juho (Maanpuolustuskorkeakoulu, 10.10.2023)
   Suomen kokonaisturvallisuus perustuu erilaisten toimijoiden tiiviiseen yhteistyöhön. Viranomaisten ja elinkeinoelämän lisäksi turvallisuuden ylläpitoon, varautumiseen ja valmiuteen osallistuu myös kolmas ja neljäs sektori, ...
  • 42 Siviili-sotilasyhteistoiminnan merkitys varautumisessa 

   Palokangas, Marko; Raatikainen, Pasi (Maanpuolustuskorkeakoulu, 27.09.2023)
   Väestönsuojelu on laaja kokonaisuus, jossa eri viranomaiset varautuvat toimintaan poikkeusoloissa etukäteissuunnitelmin ja harjoittelemalla väestön suojaamista eri toimenpitein. Mitä tarkoitetaan siviili-sotilasyhteistoiminnalla? ...
  • 41 Tekoäly sodankäynnissä 

   Hemminki, Petteri; Vasankari, Lauri; Saastamoinen, Kalle (Maanpuolustuskorkeakoulu, 13.09.2023)
   Tekoälyn käyttöönotolla odotetaan olevan merkittävä vaikutus tulevaisuuden sodan ja taistelun kuvaan, kansalliseen puolustukseen ja johtamiseen. Tekoälyllä on potentiaalia parantaa kykyä ja päätöksentekoprosesseja, mutta ...
  • 40 Miten kriiseistä toivutaan? 

   Palokangas, Marko; Honkatukia, Juha (30.08.2023)
   Miten kriiseistä toivutaan ja millä tavalla kriisinsietokykyä voidaan kasvattaa? Kuinka Suomen kansantalous ja koko yhteiskunta on varautunut kriiseihin ja niistä toipumiseen? Jaksossa sotilasprofessori Marko Palokankaan ...
  • 39 Taisteluita edeltävät tappiot sodassa 

   Palokangas, Marko; Mattila, Jukka I. (Maanpuolustuskorkeakoulu, 16.08.2023)
   Sotilaallisen operaation alkuvaiheen tappioista merkittävän osan on havaittu johtuvan varsinaiseen taistelutoimintaan liittymättömistä syistä. Mistä nämä niin kutsutut inertiatappiot johtuvat? Sotilasprofessori Marko ...
  • 38 Maavoimien taistelutapa ja taktiikka 

   Palokangas, Marko; Koverola, Sami (Maanpuolustuskorkeakoulu, 02.08.2023)
   Millainen on Suomen maavoimien taistelutapa ja miten sitä koulutetaan asevelvollisille? Miten taistelutapaa on tutkimuksen avulla viimeisen vuosikymmenen aikana kehitetty? Entä ovatko Ukrainan sodasta tehdyt havainnot ...
  • 37 Joukkotuhoaseet ja asevalvonta 

   Koivula, Tommi; Simonen, Katariina (Maanpuolustuskorkeakoulu, 19.07.2023)
   Asevalvonnan tämänhetkinen tila on huolestuttava. Ydinaseiden rajoitussopimusjärjestelmä on murentunut tai murenemassa, ja ydinasevaltiot modernisoivat aseitaan. Tarve uusille sopimuksille on kriittinen, mutta poliittinen ...
  • 36 Laajan reservin hyöty maanpuolustuksen tukena 

   Palokangas, Marko; Puuperä, Jaakko (Maanpuolustuskorkeakoulu, 05.07.2023)
   Miten laajaa reserviä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin tulevaisuudessa? Entä millaisia esimerkkejä vastaavasta toiminnasta löytyy muualta maailmasta? Muuttunut turvallisuustilanne on herättänyt keskustelua reserviläisten ...
  • 35 Venäjä arktisella alueella 2020-luvulla 

   Pesu, Simo; Forsström, Pentti; Niskanen, Jonna (Maanpuolustuskorkeakoulu, 21.06.2023)
   Mitkä ovat Venäjän tavoitteet arktisella alueella? Millaisilla keinoilla se pyrkii lisäämään sotilaallista toimintakykyään ihmisen toiminnan kannalta osittain jopa vihamielisissä olosuhteissa? Tässä jaksossa ...
  • 34 Laaja-alainen vaikuttaminen osana nykyaikaista sodankäyntiä 

   Palokangas, Marko; Aro, Mari (Maanpuolustuskorkeakoulu, 06.06.2023)
   Sotilaallisen voimankäytön ohella yhteiskuntaan ja poliittisiin päättäjiin voidaan pyrkiä vaikuttamaan vihamielisesti monin eri tavoin. Minkälaisia ovat laaja-alaisen vaikuttamisen keinot ja ilmentymät? Entä miten ...