Sotataidon ytimessä -podcast

 

Sotataidon ytimessä -podcastissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat yhteiskuntaan ja sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Jaksoissa käsitellään muun muassa strategiaa, kyberiä, operaatiotaitoa ja -taktiikkaa, Venäjää, Kiinaa, Natoa ja ilmapuolustuksen tulevaisuutta. Tutkitulla tiedolla Maanpuolustuskorkeakoulu on tulevaisuuden sotataidon ytimessä myös muutosten keskellä.

Podcast julkaistaan kaksi kertaa kuukaudessa Spotifyssa ja muissa podcast-palveluissa

Uusimmat viitteet

 • 47 Perheiden ja kotien varautuminen kriiseihin ja poikkeusoloihin 

  Palokangas, Marko; Mikkola, Marjukka (Maanpuolustuskorkeakoulu, 22.11.2023)
  Suomen kokonaisturvallisuuden ylläpitoon ja rakentamiseen osallistuvat viranomaisten ja elinkeinoelämän lisäksi yhtä lailla yhdistykset ja järjestöt, eli niin sanottu kolmas sektori. Liian vähälle huomiolle usein kuitenkin ...
 • 46 Kuka puolustaa bitti-Suomea? 

  Keinonen, Maria; Halunen, Kimmo (Maanpuolustuskorkeakoulu, 15.11.2023)
  Jakson aiheena on Suomen kyberturvallisuus ja sen yhtenä osana Puolustusvoimien vastuulla oleva kyberpuolustus. Kybertoimintaympäristö on luonteeltaan täysin erilainen, kuin perinteinen fyysinen toimintaympäristö. Siinä ...
 • 45 Mitä Nato merkitsee Suomelle? 

  Palokangas, Marko; Kajanmaa, Petteri (Maanpuolustuskorkeakoulu, 11.11.2023)
  Mitä Nato-jäsenyys merkitsee Suomelle ja mitä Suomi merkitsee Natolle? Suomen turvallisuusympäristö muuttui perusteellisesti, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Hyökkäyksen jälkeen Suomi arvioi turvallisu ...
 • 44 Energia aseena ja kansainvälisen turvallisuuden horjuttajana 

  Palokangas, Marko; Liuhto, Kari (Maanpuolustuskorkeakoulu, 27.10.2023)
  Miltä näyttää energian saannin turvaaminen nyt ja tulevaisuudessa? Entä miten energiaa on käytetty välineenä tai jopa aseena kansainvälisen turvallisuuden horjuttamiseksi? Sotilasprofessori Marko Palokankaan vieraana näistä ...
 • 43 Sopimuspalokunnat osana Suomen kokonaisturvallisuutta 

  Palokangas, Marko; Luukko, Juho (Maanpuolustuskorkeakoulu, 10.10.2023)
  Suomen kokonaisturvallisuus perustuu erilaisten toimijoiden tiiviiseen yhteistyöhön. Viranomaisten ja elinkeinoelämän lisäksi turvallisuuden ylläpitoon, varautumiseen ja valmiuteen osallistuu myös kolmas ja neljäs sektori, ...
 • 42 Siviili-sotilasyhteistoiminnan merkitys varautumisessa 

  Palokangas, Marko; Raatikainen, Pasi (Maanpuolustuskorkeakoulu, 27.09.2023)
  Väestönsuojelu on laaja kokonaisuus, jossa eri viranomaiset varautuvat toimintaan poikkeusoloissa etukäteissuunnitelmin ja harjoittelemalla väestön suojaamista eri toimenpitein. Mitä tarkoitetaan siviili-sotilasyhteistoiminnalla? ...
 • 41 Tekoäly sodankäynnissä 

  Hemminki, Petteri; Vasankari, Lauri; Saastamoinen, Kalle (Maanpuolustuskorkeakoulu, 13.09.2023)
  Tekoälyn käyttöönotolla odotetaan olevan merkittävä vaikutus tulevaisuuden sodan ja taistelun kuvaan, kansalliseen puolustukseen ja johtamiseen. Tekoälyllä on potentiaalia parantaa kykyä ja päätöksentekoprosesseja, mutta ...
 • 40 Miten kriiseistä toivutaan? 

  Palokangas, Marko; Honkatukia, Juha (30.08.2023)
  Miten kriiseistä toivutaan ja millä tavalla kriisinsietokykyä voidaan kasvattaa? Kuinka Suomen kansantalous ja koko yhteiskunta on varautunut kriiseihin ja niistä toipumiseen? Jaksossa sotilasprofessori Marko Palokankaan ...
 • 39 Taisteluita edeltävät tappiot sodassa 

  Palokangas, Marko; Mattila, Jukka I. (Maanpuolustuskorkeakoulu, 16.08.2023)
  Sotilaallisen operaation alkuvaiheen tappioista merkittävän osan on havaittu johtuvan varsinaiseen taistelutoimintaan liittymättömistä syistä. Mistä nämä niin kutsutut inertiatappiot johtuvat? Sotilasprofessori Marko ...
 • 38 Maavoimien taistelutapa ja taktiikka 

  Palokangas, Marko; Koverola, Sami (Maanpuolustuskorkeakoulu, 02.08.2023)
  Millainen on Suomen maavoimien taistelutapa ja miten sitä koulutetaan asevelvollisille? Miten taistelutapaa on tutkimuksen avulla viimeisen vuosikymmenen aikana kehitetty? Entä ovatko Ukrainan sodasta tehdyt havainnot ...
 • 37 Joukkotuhoaseet ja asevalvonta 

  Koivula, Tommi; Simonen, Katariina (Maanpuolustuskorkeakoulu, 19.07.2023)
  Asevalvonnan tämänhetkinen tila on huolestuttava. Ydinaseiden rajoitussopimusjärjestelmä on murentunut tai murenemassa, ja ydinasevaltiot modernisoivat aseitaan. Tarve uusille sopimuksille on kriittinen, mutta poliittinen ...
 • 36 Laajan reservin hyöty maanpuolustuksen tukena 

  Palokangas, Marko; Puuperä, Jaakko (Maanpuolustuskorkeakoulu, 05.07.2023)
  Miten laajaa reserviä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin tulevaisuudessa? Entä millaisia esimerkkejä vastaavasta toiminnasta löytyy muualta maailmasta? Muuttunut turvallisuustilanne on herättänyt keskustelua reserviläisten ...
 • 35 Venäjä arktisella alueella 2020-luvulla 

  Pesu, Simo; Forsström, Pentti; Niskanen, Jonna (Maanpuolustuskorkeakoulu, 21.06.2023)
  Mitkä ovat Venäjän tavoitteet arktisella alueella? Millaisilla keinoilla se pyrkii lisäämään sotilaallista toimintakykyään ihmisen toiminnan kannalta osittain jopa vihamielisissä olosuhteissa? Tässä jaksossa ...
 • 34 Laaja-alainen vaikuttaminen osana nykyaikaista sodankäyntiä 

  Palokangas, Marko; Aro, Mari (Maanpuolustuskorkeakoulu, 06.06.2023)
  Sotilaallisen voimankäytön ohella yhteiskuntaan ja poliittisiin päättäjiin voidaan pyrkiä vaikuttamaan vihamielisesti monin eri tavoin. Minkälaisia ovat laaja-alaisen vaikuttamisen keinot ja ilmentymät? Entä miten ...
 • 33 Strateginen kulttuuri ja sen tutkimus 

  Seppo, Antti; Ojanen, Hanna (Maanpuolustuskorkeakoulu, 24.05.2023)
  Miten EU-maiden yhä syvenevä puolustusyhteistyö onnistuu, kun niiden välillä on niin suuria eroja? Muuttuvatko valtiot keskenään samankaltaisiksi yhteistyön johdosta? Entä ovatko samanlainen politiikka ja ajattelu yhteistyön ...
 • 32 Sodankäyntiä talouden ehdoilla 

  Palokangas, Marko; Wuolijoki, Sakari (Maanpuolustuskorkeakoulu, 10.05.2023)
  Minkälaisia vaikutuksia vahvalla taloudella on puolustusvalmiuteen ja puolustushaluun? Miten epävakaa tai heikko kansantalous vaikuttaa kykyyn puolustautua laaja-alaista vaikuttamista vastaan? Entä mikä on rahoitusmarkkinoiden ...
 • 31 Sotilaallisen valmiuden edellytykset 

  Palokangas, Marko; Tuomisto, Ilkka (Maanpuolustuskorkeakoulu, 26.04.2023)
  Todellinen sotilaallinen valmius luo pidäkkeen, koska hyökkääjä tietää joutuvansa sotimaan yrittäessään yllätyshyökkäystä. Mistä eri osatekijöistä sotilaallinen valmius koostuu ja miten sitä voidaan kehittää sekä tehostaa? ...
 • 30 The Russian Military and Way of War, with Michael Kofman 

  Kofman, Michael; Pesu, Simo; Forsström, Pentti (Maanpuolustuskorkeakoulu, 12.04.2023)
  Why didn’t Russia fight according to its own doctrinal thinking and training when invading Ukraine? In this episode Michael Kofman, director of the Russia Studies Program at CNA, joins Lt. Col. Simo Pesu and senior ...
 • 29 Panssarivaunut museoissa 

  Haavisto, Lauri; Muikku, Esa (Maanpuolustuskorkeakoulu, 29.03.2023)
  Jaksossa Sotamuseon näyttelypäällikkö Lauri Haavisto ja panssarivaunujen asiantuntija Esa Muikku keskustelevat Vickers-panssarivaunujen historiasta sekä siitä, miten ja miksi panssarivaunuja säilytetään museoissa.
 • 28 Hakeutuminen upseerikoulutukseen 

  Juujärvi, Juhani; Kieleväinen, Väinö; Äärynen, Esko (Maanpuolustuskorkeakoulu, 15.03.2023)
  Upseerin uralle? Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku on alkanut ja jatkuu 30.3. asti. Jaksossa kadetit Juhani Juujärvi ja Väinö Kieleväinen sekä kapteeni Esko Äärynen keskustelevat siitä, mitä hakeutuminen Maanpuolus ...

Näytä lisää