MD-sidokset

 

MD-kokoelma sisältää 1500-luvulla painettua eurooppalaista kirjallisuutta, sisältäen noin 3000 nimekettä, ja kattaen useita eri tieteenaloja sekä kirjallisuuden lajeja. Pääosa sidoksista on saksalaisia aikalaissidoksia. Hankkeen tavoitteena on laatia sidoskuvaukset kustakin niteestä, identifioida sidosmestarit ja -pajat sekä inventoida provenienssi eli omistushistoriat. Hanke on osa laajempaa kansainvälistä kirjahistorian ja sidoshistorian tutkimusta. Kuvakokoelma karttuu vähitellen.

MD-bindings

The MD collection contains European literature printed in the 16th century, including some 3000 titles, and covering a number of different disciplines as well as literary species. The main part of the bindings are German contemporary bindings. The aim of the project is to draw up binding descriptions for each volume, to identify affiliated masters and bookbinderies, and to inventory proveniences. i.e. ownership histories. The project is part of a larger international study of book history and affiliated binding history. The image collection will accumulate gradually.

Uusimmat viitteet

Näytä lisää