Selaus tekijän mukaan kokoelmassa "Hanell, Tomas"

  • Migration i Svenskfinland : infallsvinklar 

   Sundblom, Dan; Enlund, Magnus; Hanell, Tomas
   Raportteja (2019–) (verkkojulkaisut) : 6 (Siirtolaisuusinstituutti, 06 / 2023)
   Denna studie betraktar migrationsströmmarna till och från Svenskfinland ur ett perspektiv utgående från centrala aktörer inom finlandssvenskt samhällsliv. Inalles tjugo politiker, lokala beslutsfattare, forskare samt ...