Selaus tekijän mukaan kokoelmassa Muut aineistot

  • Spara det finlandssvenska talet 

   Ivars, Ann-Marie; Södergård, Lisa (Svenska litteratursällskapet i Finland, 2009)
   Slutrapport för projektet "Spara det finlandssvenska talet".
  • Talko - korpus över den talade svenskan i Finland: Korpusbygge i teori och praktik 

   Södergård, Lisa; Leinonen, Therese (Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet, 2017)
   I augusti 2014 öppnades den finlandssvenska talspråkskorpusen Talko för användarna. Det primära materialet i korpusen utgörs av ljudfiler men en förutsättning för att materialet ska bli sökbart är att det finns olika former ...